Rendkívüli képviselő-testületi ülés

Az önkormányzat döntött a honvédségi ingatlanok megvásárlásáról


November 9-én rendkivüli képviselő-testületi ülés keretében döntöttek a képviselők a laktanya szomszédságában lévő, ahhoz kapcsolódó ingatlanok megvásárlásáról.
     Az ügy előzménye, hogy az APV Rt. szeptember végén hirdetményben tette közzé, hogy árverésre bocsátja a Rétság szomségságában lévő egykori honvédségi területeket, illetve épületeketet is tartalmazó ingatlanokat. (Ezek a laktanya korábbi használatbaadási szerződésének nem voltak részei, mert nem a város területére esnek.)  A képviselő-testület korábbi zárt ülésen döntött arról, hogy indul a licitáláson, és a volt sportkombinát területét, - amelynek kikiáltási ára 8 millió forint - illetve az egykori laktanya területéhez szervesen kapcsolódó telephelyet amelyen a harckocsigarázsok találhatók - kikiáltási ára 18 millió forint - megszerzi. Ezzel a telephellyel egy helyrajzi számon szerepel a kispuskalőtér is, amit az Árpád Sportlövő és Íjász Egylet használ, és eddig bérleti dijat fizetett a kezelőnek. 
     A döntés alapján be kellett fizetni a bánatpént, illetve ajánlatot tenni az ingatlanokra. Ez megtörtént. Az árverésre november 2-án került sor. A licit során a testület által felhatalmazott képviselő a sportkombinátot 18.100.000 forintért, a laktanya területéhez kapcsolódó telephelyet 58.200.000 forintért tudta megszerezni az önkormányzat számára. (Ez az ár alatta van az ingatlanok értékbecslés szerinti értékének, és kb. 620-630 Ft/m2 árnak felel meg.)  Felhatalmazása azonban nem terjedt ki az adás-vételi szerződés aláírására, tehát a vétel akkor végleges, ha erről a testület külön  dönt. Erre a döntsére került sor november 9-i rendkivüli testületi ülésen.
     A megszerzendő ingatlanok különös tulajdonsága, hogy azok jelenleg Tolmács község külterületéhez tartoznak, de szorosan illeszkednek Rétság város belterületi határához. Többen kinyilvánitották véleményüket, mely szerint ezek az ingatlanok szervesen kapcsolódnak városunkhoz, azok megszerzése hosszútávú településfejlesztési célokat szolgál, és a város fejlődésének szinte az egyetlen lehetséges iránya. Ugyanakkor az is tény, hogy Tolmács helységből közútról nem közelithetők meg ezek a területek. Tehát ha egy külső pályázó szerzi meg bármelyik ingatlant, annak hasznait Tolmács élvezheti (pl. helyi adók), viszont a közlekedés miatt a terhek, az útépítés, a gépjárművek ártalmainak elviselése, stb. Rétságot terhelné. Több képviselő ezt sem tartotta kivánatosnak, ezért is érvelt a megvásárlás mellett.
     A képviselő-testület egyetértett abban, hogy a sportkombinát megszerzése a település hosszútávú érdekeit szolgálja. Ennek megszerzését a jelenlévő 12 képviselő egyhangúlag támogatta.
Nem volt ilyen nagy egyetértés a laktanyához kapcsolódó telephely megszerzésével kapcsolatban. Volt képviselő, aki ennek megvásárlását feleslegesnek tartotta, és az erre fordítandó pénzt más városkarbantartási feladatra használta volna. A képviselők többsége azonban a megvásárlás mellett érvelt, és a végszavazás során 10 igen 2 nem szavazattal döntött a testület ezen adás-vételi szerződés megkötése mellett.
     A város bevételeiből és tartalékaiból a vételár egy jelentős részét fedezni tudja, de az intézmények és önkormányzati feladatok biztonságos működtetése érdekében a testület arról is döntött, hogy 40 millió forint hitelt vesz fel kedvező kamatozással, három éves futamidőre az ügylet finanszírozására. A hitelfelvételt az önkormányzat ugyancsak 10 igen és két nem szavazattal elfogadta.

GiK
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-