RÉTSÁGI POLGÁRŐR EGYESÜLET
2651. Rétság, Hunyadi sor 1.

MLSZ támogatás a Polgárőröknek 2016 >>>

A rendszámfelismerő berendezés használatba vételéről >>> 
A Polgárőrség térfigyelő kameráinak beüzemeléséről >>> 
A város Önkormányzata 1997. tavaszán létrehozta „Rétság Város Közbiztonságáért Közalapítványt”. Ennek keretében alakult meg szeptember hónapban a Polgárőr Munkacsoport 20 fővel. A szervezeti formát tekintve akkor úgy döntöttünk, hogy nem élünk a bírósági bejegyzési lehetőséggel, hanem Munkacsoporton belül működünk.

Az elmúlt évek tapasztalatai, valamint az Országos Polgárőr Szövetség megerősödése, gazdasági stabilitása, valamint a Nógrád Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége egyre szélesedő tevékenysége arról győzött meg bennünket, hogy a szervezeti formán szükséges lenne változtatni.

Ennek legfontosabb indoklása, hogy egyre több pályázati kiírás jelenik meg az Országos Polgárőr Szövetség valamint egyéb közhasznú szervezetek részéről.
A pályázati felhívások kötelező jelleggel tartalmazzák a bírósági nyilvántartásba vétel számát, időpontját, az adószámot és a bankszámlaszámot. Ezekkel a korábban megalakult munkacsoport nem rendelkezett.

Ezért a vezetőség 2003. március 21-re összehívta az alakuló közgyűlést, amelyre kidolgozta a törvényi előírásokban meghatározott dokumentumokat / Alapszabályzatot, Működési Szabályzatot/

Az alakuló közgyűlés 2003. március 21-én jelenléti ív szerint 20 fő alapító taggal egyhangúlag elfogadta az Alapszabályzatot illetve a Működési Szabályzatot és kimondta az Egyesület megalakulását. A Közgyűlés megválasztotta az elnökséget és a felügyelő bizottságot.

Szervezeti felépítése:
Elnökség:  Elnök: Jávorka János, Alelnök: Majnik László, Alelnök: Karczagi László, Elnökségi tag: Kasza József, Elnökségi tag: Leszák János, Gazdasági felelős: Nagy Csaba

Felügyelő Bizottság: Elnök: Fodor László, Tag: Leszák János, Tag: Kasza József, 
Eseti Bizottság: jelölő és választási bizottság

A képviselő neve és címe: Jávorka János 2651. Rétság, Hunyadi sor 1.

A Nógrád Megyei Bíróság a PK.60.037/2003/4. számon a Rétsági Polgárőr Egyesületet bejegyezte, amely 2003. június 3-án jogerőre emelkedett. Az egyesület adószáma: 18639742-1-12. Számlánkat az Érsekvadkert és vidéke Takarékszövetkezet vezeti.

A bejegyzési eljárással párhuzamosan megszerveztük a polgárőrök elméleti és gyakorlati felkészítését, amelyet közösen hajtottunk végre a Tolmácsi Polgárőr Egyesülettel, a Városi Rendőrkapitányság és a Balassagyarmati Határőr Igazgatóság szakközegeivel.

A Polgárőr Egyesület központi helye a CISZ ház előterében van kialakítva. 

A tevékenység jellege és tapasztalatai:
A kialakított feltételek és a felkészítés alapján tevékenységünk négy területre terjed ki. 

  1. Figyelő- járőr szolgálat működtetése általában a hétvégeken 22.00 és 04.00 közötti időszakban együttműködve a határőrséggel és a rendőrséggel kettő menetvonalon.
  2. Városi rendezvények biztosításában való részvétel.
  3. Katasztrófa helyzetek bekövetkezésekor mentési és biztosítási feladatok végrehajtása együttműködve a hatósági szervekkel.
  4. Egyéb jellegű sport és kulturális rendezvények biztosítása.
A polgárőrök az egyesületnek évente 1200 Ft tagdíjat fizetnek.

A Rétsági Polgárőr Egyesület 2004. február 14-én tartotta meg értékelő évzáró közgyűlését a civil szervezetek házában. A közgyűlésen részt vettek az együttműködő Balassagyarmati Határőr Igazgatóság, a Városi Rendőrkapitányság, a szomszédos bánki és tolmácsi polgárőr egyesületek képviselői, a helyi önkéntes és állami tűzoltóság vezetői.
A 25 fős Rétsági Polgárőr Egyesület elmúlt fél évben 248 órát teljesített járőrözéssel, gyalogosan vagy saját gépkocsival, 84 óra időtartamban hajtott végre biztosítási feladatokat. 10 óra időtartamban látott el kísérői feladatot. Havonta egy két alkalommal látott el közös ellenőrzési feladatokat a Határőr Igazgatóság járőreivel.

A 2004-es évre meghatározott feladatok során kiemelt helyet kapott továbbra is a bűnmegelőzésben és a közbiztonság őrzésében vállalt feladatok még hatékonyabb teljesítése. Létszámbővítéssel elsősorban fiatalon bevonásával tovább kell erősíteni a csoportok önálló működését és mozgásszabadságát.
Anyagi lehetőségeinket figyelembe véve javítani kell a Polgárőr Egyesület megjelenési arculatát, ruházatát, felszerelését.

Kettő fő új taggal növekedett az egyesület létszáma. Az érdemi munkát vacsorával és tartalmas szakmai- baráti beszélgetéssel fejezte be az egyesület. 
Köszönetemet fejezem ki a csoportvezetőknek és minden polgárőr társamnak, akik aktív, önzetlen munkájukkal és közreműködésükkel biztosították a város közbiztonságát.
Külön megköszönöm Bőgér Andrásné (Juliska néni) és Bánszki Istvánné fáradozását akik finom pogácsával lepték meg az egyesületet.

Tisztelettel és köszönettel: Jávorka János elnök


A Rétsági Polgárőr Egyesület 2004. szeptember 18-án tartotta éves felkészítő foglalkozását a Tolmácsi Polgárőr Egyesülettel közösen a lőtéren. A felkészítésben aktívan részt vettek a Balassagyarmati Határőr Igazgatóság szakemberei. Pozitívum, hogy 13 fiatallal bővült az egyesület létszáma, ezzel jelentősen nőtt a csoportok önállóbb működése és mozgás szabadsága. Az egyesület 100.000 Ft-ot nyert az Országos Polgárőr Szövetségtől pályázaton, amelyet ruházati fejlesztésre és felszerelés bővítésre használ fel az egyesület.

www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-