Képviselő-testületi ülés 2009. március 9.
-
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2009. március 9. napján - hétfőn 18.00 órai kezdettel
testületi ülést tart.

Az ülésre meghívó nem készült, így a napirendekről a képviselők sem tájékozódhattak. Az időpont szóbeli értesítés alapján, a tárgyalandó költségvetés átadásakor hangzott el.  Nincs még döntés arról, hogy az ülést az RTV közvetíti-e. Ha igen, azt feltűnő helyen, címlapunkon is jelezzük.
Bevezető kommentárunk itt olvasható >>>

Vélelmezett napirend:

1./ A 2009. évi költségvetés
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
      Az előterjesztés és a rendelettervezet itt letölthető >>>
      Mellékletek: 1-7-ig és 9-12-ig >>>
      Miért, miért? Ezek a fekvő lapra nyomtatottak
      Mellékletek: 9, és 13-14-ig >>>
      Ezek meg az állók!
      Bevételek és kiadások részletes táblája >>>

A mellékelt előterjesztések többsége pdf formátumú. Megnyitásához Adobe Acrobat Reader szükséges. Akinek nincs a gépén, innen letöltheti, és installálhatja

Kommentár nincs? De lesz!
Szakértőink dolgoznak az újabb költségvetés elemzésén, a főbb jellegzetességek kimutatásán, az esetleges ellentmondások felfedésén.
Az anyagok feldolgozása után, a kommentárok itt ezen rész alatt már olvashatók
Bevezetésképpen

Nem első alkalommal kerül a testület elé a költségvetés, és az sincs kizárva, hogy nem is utoljára. Már legutóbbi mellé írt kommentárunkbanis utaltunk néhány - mondjuk úgy - rétsági sajátosságra. Se ciklusprogram, se gazdasági program, de még egy árva költségvetési koncepció sem lett érdemben tárgyalható módon beterjesztve, és elfogadva. Ezeket tehát nem részleteznénk.

A korábbi - el nem fogadott - előterjesztések és mellékletei az összehasonlíthatóság miatt
     Az előterjesztés és rendelet tervezete innen letölthető >>>
     Az 1-es mellékletek és a 4-es sz. melléklet >>>
     Kommentárunk itt olvaható >>>
     Valami, ami csak úgy ki lett küldve, de minek? >>>
Lépjünk tovább, mert azért most is akad néhány bevezető gondolat, még az érdemi elemzés elé. Hát kéremszépen. Nem csak testületi meghívó nincs, hanem ilyettén módon napirendi tervezet sem. Mit is fogad el a testület majd az ülés elején? Mert nehogy már azt hitesse el valaki, hogy ez egy rendkívüli ülés lesz, mert valami katasztrófahelyzet, vagy egyéb miatt azonnali döntést igénylő valami váratlanságról van szó. (Hovatovább az sem meglepő sem nem váratlan, hogy eddigi 2 "rendes" ülés mellett ha jól számolom már a 4. "rendetlen" összejövetelre trombitálják össze a képviselőket.) Nos az igen szomorú, hogy rendes munkamenetben nem tudták elfogadhatóra gyúrni a költségvetést, de ez akkor sem rendkívüli ülés témája.
      Persze igaz, a vonatkozó szabályok szerint, meghatározott napirenddel, a polgármester bármikor összehívhatja az ülést. Igen, soronkívüli ülésre bármikor van mód, ha az indokolt! De nem rendkívülire! Mi a különbség? Lényegi, hogy a soronkívüli ülést ugyanúgy kell meghirdetni, megtartani, közvetíteni, mint bármelyik másikat. Láthatóan ez nem így történik.
     Az anyag ugyan elkészült határidőben, tehát 6 nappal előbb kiküldésre került. De sehol nincs közzétéve a meghívó, mivel nincs is meghívó. Se hirdetőtáblán, se retsag.hu honlapon, se másutt. Ez pedig kötelező formai - szerintem tartalmi - feltétele az ülés összehívásának. No és 2008 júniusától a legkisebb tök falunak is kötelessége a tárgyalandó napirendet a tárgyalás előtt nyilvánosságra hozni honlapján. No pláne egy városnak és no pláne a költségvetés esetében! Bizpony az a törvény, hogy csak úgy tárgyalható a költségvetés, ha azt a város hivatalos honlapjáról bármelyik állampolgár letöltheti, elemezheti, és a tv közvetítés során nyomon is követi, hogy mi az amiben éppen rágják a gittet. (Pl. ha megkérdezik miért szerepel kazán beszerzés 0 darab 0 forinttal a 751757 fejezet 18. tételénél? Vagy mire fel van 0 forint a fűtési pótléknál az 511152 tételnél, ha egyszer oda van írva, hogy kell. Vagy a 751153 fejezetnél az 511131-nél ki és miért is kap 5 fő nyelvpótlékot? Vagy pár sorral feljebb ki az a 7 fő aki sorosan lép elő a hivatalban? Már lassan nincs is annyi állandó ember az egész épületben, akkkor kik ezek. Vagy a hivatalban festés, máolás, padlócsere 400 ezer forintért. Mire fel, mikor éppen most lett befejezve a felújítás. A nevetséges beírásokat persze lehetne sorolni.) Nem csoda ha a lakó nem érti ami rá tartozik, hiszen sem képernyőn, sem papíron nincs lehetősége követni a nyagyívű tárgyalást. Mint legutóbb amikor diktálás órát tartottak másfél órán keresztül. Tehát nincs sem kihirdetve, sem nyilvánosságra hozva az anyag, ami sem nem jó, sem nem felel meg a törvényeknek.

Mi van a bizottságokkal?
     Hát semmi! Egyrészt ismét arról értesültünk, hogy az egyik bizottsági tag, aki már kétszer is lemondott, aztán visszalépett most megint lemondott. Úgy látszik végleg betelt a hócipője. Tehát a pénzügyi bizottság törvényesen nem tud működni, mert nem teljesíti azt a feltételt, hogy nem lehet azonos számú külsős tagja mint testületi tag, csak egyel kevesebb. Magyarul nem dönthet nem választott képviselő a választottakkal szemben még ajánlás formájában sem itt éppen a város legfontosabb dolgáról, a költségvetésről.
     Aztán az is elhangzott, hogy minek is bizottsági ülés? Hát bizony minek is. Nem kötelező bizottságokat működtetni, ha nem megy. Egy fontos kivétellel! Az éppen a pénzügyi. Mert azt az Ötrv előírja. Éppen azért is, hogy a költségvetés legyen megtárgyalva, kellően előkészítve.
     Ezeken túl ez lenne a logikus útja a megfelelő előkészítésnek. Bizottságon alaposan átrágni az ügyet, és a testület elé már csak a néhány szükséges módosító indítványt terjessze a bizottsági elnök. (Nem a polgármester - ahogyan az szokás mostanság - hanem az elnök.) Hát igen, ezzel is baj van, mert az elnök meg nem akar összefoglalni és beterjeszteni, nem akar bizottsági ülést összehívni és vezetni. Mit akar egyáltalán? És ha ezeket nem akarja, akkor miért is elnök?
     Nem lesz tehát se nyilvános se nem nyilvános bizottsági előkészítés. Ez pedig érthetetlen.

Hol van a könyvvizsgálói jelentés?
     Ez is törvényi előírás. Különös tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak van hitele, és tervez is.
     Se legutóbb, sem most nincs előzetesen kiküldve a könyvvizsgálói jelentés. Pedig azt - ha egyáltalán lenne - nem az ülésen kell osztogatni, netalán felolvasni, hanem kiküldeni és felkészülni belőle. Legutóbb sem volt ott a könyvvizsgáló, tehát szóban sem tudott volna észrevételt tenni. (Ahhoz a tervezethez minek is.) De a könyvvizsgálói hozzájárulás nélkül nem lehet költségvetést tárgyalni, és elfogadni is felesleges. Annélkül ugyanis érvénytelen, akkor is ha megszavaznák. De éppen azért, mert a törvényességről csak úgy lehet gondoskodni, ha egyrészről a jegyző nyilatkozik, hogy minden törvényes, másrészt ez a jelentés ott van. Ha pedig nincs, felelős képviselő nem szavazhat a vakvilágba. Még majd kiderül, hogy vannak benne törvénytelen elemek, aztán meg rájuk lesz fogva, hogy ők pedig megszavazták.

Hol van az iskolatársulási költségvetés?
     Hát csak úgy elfelejtették. Miért is vetem ezt fel? Csak azért, mert a rétsági iskolát 3 település működteti társulásban. Nem tudták? Pedig ez nem nikkel! Tudni kell ... annak aki előterjeszt! Ahhoz, hogy az iskola számszerű eredményei bekerüljenek a végleges költségvetésbe, a társ-önkormányzatokkal megtárgyaltatott és elfogadott iskolafenntartási költségvetés kell.
     Nem hiszik el, ha modnom, hogy nemcsak hogy nincs most napirenden, de nem is kaptak ilyen iratot a  társ-önkormányzatok, így nem is tudták tárgyalni, értelemszerűen sem véleményük nem lehet róla, sem el nem fogadhatják.
    Az pedig nem megy, hogy majd utólag hamisítunk egy jegyzőkönyvet, mintha lett volna. (Mert sajnos ilyen hamisítások fordultak már elő Rétságon - vannak határozatok, amik úgy keringenek, de a jegyzőkönyvben és a hangfelvételen nem szerepelnek.) De az sem, hogy előbb a város egyedül dönt, aztán meg diktátumként megpróbálják a partnerek torkán lenyomni, hogy eszi, nem eszi, csak ezt kapja. Na barvó! Ezt nevezik errefelé partneri együttműködésnek, Társulásnak. Ez inkább antidemokratikus átverés, mint társulás. Na szóval ennélkül sem lehetne pl. az iskoláról, az iskola pénzeiről tárgyalni.

Ennyit bevezetésül. De "ne menyjenek sehová", pontosabban jöjjenek vissza, mert rövidesen lesz részletes érdemi elemzés is.


A 2009. évi költségvetés - (Megújított kiadás!)


A költségvetés elemzése, és a korábbival való összehasonlítása elég nehéz, hiszen a korábbihoz részletezett táblázatok nem készültek. Nincs mivel összehasonlítani. Aztán azért is nehéz az elemzés, mert itt a fentebb is megtalálható előző költségvetési tervhez képest azon a bizonyos ülésen feldiktáltak vagy 50 módosítást, amit valaki vagy jegyzett, vagy nem, a pénzügyesek részéről nem is volt ott senki. Tehát nem lehet tudni, mi értelme volt annak, és az átvezetések megtörténtek-e. Amúgy azt sem lehet tudni, minek is kellett volna átvezetni bármit is, hiszen hiába volt a nagy diktálóverseny, abból végülis semmi nem lett elfogadva. tetsületi állásfoglalás nélkül pedig ki és miért is tervezne mást?
     Az előzőleg benyújtott költségvetés 724 millió forintos főösszeggel számolt, a mostani 698,8 millióval. Az, hogy tulajdonképpen miből származik a különbség nem derül ki pontosan. Csupán annyi: összességében  25.435 eFt-tal  alacsonyabb összegű javaslatot nyújtanak be a testületnek, melyből működési hitel csökkenés 11.969 eFt, fejlesztési hitel csökkenés  13.508 eFt és 42 eFt működési bevétel növekedés. A működési célú kiadás és fejlesztési célú kiadás  csökkenése   a bevételi csökkenéssel  egyező.  Az előirányzat  ugyan csökkent,  de az arányok semmit  nem változtak, a lefaragások ellenére  a fejlesztési lehetőség nem növekedett.
     Egészen pontosan - és ez atáblázatok áttekintéséből is jól látszik - a régi (itt-ott már több éves) táblázatok sorait alakítgatták, huzogatták. Nohol szinte nevetségesen maradtak meg töredékek. Ennél fontosabb, hogy semmiféle új szerkezet, átgondolás nem tettenérhető. A korábbi évek költségvetésének fűnyíró-elv szerinti metélése történne. Pedig ebben az évben láthatóan más feladatok jelennek meg más szerkezetben. Ha csak arra gondolok, hogy a válság miatt - no meg a nagyüzemekkel "ápolt" ma már közmondásosan (Szeretik, mint Mezőfit az ipari parkban) rossz kapcsolat miatt a helyi adóbevétel egészen biztosan legalább 50 millióval kevesebb lesz. Ebből a tényből mit sem akar tudomásul venni a költségvetés. Éppen ellenkezőleg. Terveznek szép álmokat, és azokhoz százmilliós nagyságú hitelfelvételt. Olyan mértékű hitelt, amit már nem is biztos, hogy fel tudnak venni. Egészen pontosan 244.5 millió helyi adóbevételt terveznek. csak 4,5-el kevesebbet mint az előző évi (az is túltervezett) bevétele. Itt van az első kérdés, hogy olyan nagyságú pontatlanság a bevételtervezésben egy feszes költségvetést teljesen felborít. Mi van akkor, ha csak 200 millióval lehet számolni. Van erre egyáltalán kidolgozott alternatíva? Hát persze hogy nincs. Akkor mi van?
      Vegyük észre az elején - ez leírva is szerepel az anyagban -, hogy a központi normatívából a város ebben az évben mintegy 14,2 millióval többet kap, mint 2008-ban. A költségvetés mégis lényegesen kevesebb. Nemigen értem, akkor egyes képviselők, olykor a polgármester is miről beszél, hogy a kormányzat milyen nagyon megszorítja őket, és helyben kell előteremteni az intézmények működését. Itt láthatóan ez nem igaz. 14 millióval többet ad, és helyben meg kevesebb bevétel keletkezik. Akkor ki is vállal többet a városüzemeltetésből, mit tavaly? Hát a központi költségvetés, mondhatni a Kormány. Akkor a politikai porhintésben sem illene másról beszélni.

Vannak érthetetlen sorok a tervezetben:
      2. oldalon  701015  szakfeladat 56329 tétel  Járóbeteg  működési költségeihez  hozzájárulás:  6.050.000 Ft ? Miféle hozzájárulás, a mihez? Miért is kellene a járóbeteghez, és pláne a működési költségeihez hozzájárulni? Még nem is fog működni? Meg nem arról szól a pályázat, hogy - az önrész kivételével, ami ugyan az alakuló tér - a pályázat fedez mindent ebben a rózsaszínű álomban? Láthatóan nem fedez, mert vannak itt más érthetetlen tételek is.
     2. oldal  701015 szakfeladat  5921  Tartalék járóbeteg hitel törlesztés 6.000.000 Ft.  Miféle tartalék és miféle hitel? Nem arról van szó, hogy az önrészt adja az önkormányzat, a többit a megalakított közhasznú kft. szervezi, veszi fel a hitelt, működik? De erről lenne szó, mert eleve tilos az önkormányzati költségvetéssel összemosni a fejlesztési tételeket, ami az előzővel már 12,5 millió forintnál tart, pedig még nincs is vége. Mert az a jó kérdés, hogy ha hitelt vesz fel erre a célra az önkormányzat azzal mi lesz? Hogyan tudja lekönyvelni, elszámolni? És hogyan tudja a közhasznú Kft? Sehogy. A város felveszi a hitelt, és átadja a Kft-nek? Ez nem megy. Vegye fel a kft. Van alaptőkéje, meg természetben átvett laktanya alakuló tere, meg a fejlesztéshez előleget is vehet fel. Gazdálkodjon ezekből, és jelölje meg az alakuló tér 70 milliós értékét hitelfedezetnek. (Hát persze hogy ki fog derülni, hogy az megalapozatlan, a banknak az legfeljebb 10 milliót fog érni. Az nem itteni kérdés - vagy nagyon is az - ezen hazugság költségkihatásait miért a várossal akarják lenyeletni?) Ha már hitel és  már idén kell  a felveendő hitelt törleszteni, de akkor miért tartalék tételen tervezik ezt az összeget? Ha tartalék - az 1. számú melléklet szerint annak írják - akkor miért szerepel a hitel törlesztés megnevezésként? 
     Újabb rejtjeles üzenet érkezett: részletes kiadások 3. oldal: 751153 szakfeladat 57311 tétel: egyéb befizetési kötelezettség  (07. évi norm.)  1.216.000 Ft ? Miiii ez? Miféle 07 évi normatíva, és ki fizeti be ezt a 2007 évi 1,2 millió forintot és hova? Ja hogy megint nem jól javítottak? Benntmaradt amiről fogalmuk sincs mi az? Nem lenne nagy hiba, csak ez éppen 1,2 millió hiányt jelent. Ennyivel több bevételre számítanak, hiába.
     10. oldal  801214 iskola 54711 tétel informatikai pályázat 2009-re terhelt része 1.630.000 Ft ? Mi ez? Pályázat volt, pályázatíró is volt, a pályázat - ha jól tudjuk nem nyert. Akkor milyen pénz jelenik itt meg kiadásként?
    18. oldal  zeneiskola támogatás  900.000 Ft,  van erre testületi döntés? Régebben mintha  alacsonyabb  összegről tárgyalt volna  testület, de lehet hogy nem jól emlékszik, aki erre gondol. Hát persze hogy annak idején arról volt szó, hogy a megye kér a zeneiskola címen vagy 2 millió forintot. Aztán a polgármester lelkesen jelentette, hogy lealkudta talán 700 ezerre. Azt sem a határozatnál, sem másutt nem mondta - és értelemszerűen akkor meg sem szavazták, hogy nem lett olcsóbb, csak több évre elosztva kéri a megye ezt a pénzt. Most meg csak úgy swarcban bekerül a költségvetésbe. Az már nem kerül be, ha ennyit fizetne a város a zeneiskola működésért, akkor a zeneiskola mennyi terembért és egyéb költséget térít. Még az elfogyasztott villanyszámlát se. 
      A Lajtorjának is 855.000 Ft lett megszavazva? Nincs is már Lajtorja! Megszűnt másfél éve! A táncoktatás nem művészeti iskolai keretekben folyik, és jelenleg (ismét) nincs is érvényes szerződés Nagyoroszival Kozák Kati alkalmazására és fizetésére. December 31-el lejárt az akkor megszavazott, új meg nincs. Akkor miről irkálnak ezen sorban. Leírtuk már, hogy a táncoktatás megoldása az lenne, hogy a helyi művháznál lenne az oktató alkalmazva, amely megszerezve az akreditációt még erre állami támogatást is kapna. Van itt pénz, nem kell az állami támogatás.
     Újabb rejtély: Továbbra is szerepel az 5. oldalon a városháza irodáinak festésére, padló cserére  áfá-val 480 eFt,  Mire fel? Fel lett újítva, mit akarnak még. Ja kritika nélkül másolni a tavajit, már nem először. Ezen tételek teszik hiteltelenné az egész tervezetet. Érdekes viszont, hogy az iskola nyári festésére, minimális karbantartására egy fillér sincs ütemezve. No meg a művelődési házi hasonló pénzeket is lehúzni tervezték. Ismét kettős mérce, vagy csak azt gondolják, a képviselők úgyis kritika nélkül bevesznek mindent és akkor itt van elkölthető, átcsoportosítható 480.000 Ft.
     Továbbá a hivatalnál a helyettesítés  (2.) oldal  705.000 Ft-os összege  is megmaradt, ami járulékkal együtt  931 eFt.  Mire kell ez? Ki helyettesít kit, és miért kell erre külön pénz? Ha jól sejtem a sok eltávozó munkaerő és betöltetlen, meg betegállományos álláshely miatt bérmegtakarításnak kell keletkeznie. Nincs jegyző, és a többi. Mire? Milliós megtakarítás képződik a ki nem fizetett bérre, ami persze úgy van megtervezve, mintha lenne. Miért is? Mit számít itt egy-két millió?
      Hát persze hogy nem számít. Csak egy példa: A szennyvízközmű lakástakarék-pénztári befizetéséből ez évben várható  kb. 10 millió Ft  nem szerepel bevételként pedig az ltp. Szerződések már lejártak. Biztos nem kell a pénz. Vagy azt sem tudják milyen szerződési kötelezettségek vannak? Nem hát! Amikor erről kellett beszámolni, senki felelőse nem volt, senki nem tudta milyen élő szerződések vannak. Erről sem tudnak. Pedig itt van legalább 10 mila!

Néhány más tétel ami elgondolkodtat:
       A múltkor is már kifogásolt működési bevétel és OEP,-től átvett  pénzeszköz közötti eltérés sem lett korrigálva. (bevétel 6. oldal)  851231 Kiegészítő alapellátás szakfeladat  10.189 eFt-os  működési bevétele az 1. és 2. számú mellékletben is  tévesen, OEP-től átvett pénzként szerepel. Az önkormányzatok által  orvosi ügyeletre 33 Ft/fő/hó, összesen 7354.000 Ft (4. oldal  utolsó sor) átvett pénzeszköz is OEP-től átvettként van kimutatva, holott nem az.
      Továbbra sincs a költség felosztva, ugyan úgy van mint  a múltkoriban. Ennek következményeit  nem érdemes megismételni. A központi támogatás egyrészét  a  7-8. mellékletben már kimutatták, de nem pontosan. Az 5. számú melléklet részletezése szerint az  Önkormányzati  igazgatási tevékenységre 20.371 eFt,  település üzemeltetésre 6.138 eFT, szociális ellátásra 23.314 eFt központi támogatás van, ezeket az adott feladatnál nem mutatatták ki. Óvodai, illetve iskolai ellátás szakfeladaton mutatták ki a sajátos nevelésük ellátására, étkeztetésre, napközire biztosított  központi támogatást is. A költségfelosztás hiánya, a központi támogatás nem kellő kimutatásának eredménye, hogy a 7-8. tábla nem a pontos adatokat tartalmazza.  Pl. óvodai étkeztetés költségét  3.440 Ft-tal  (ki nem mutatott központi támogatással  6.932 eFt), iskolai étkeztetésnél  6.495 eFt-tal  (ki nem mutatott központi támogatással 11.315 eFt)  haladja meg a bevétel.  De jó is lenne! Sajnos nem így lesz, és a pontatlanság ismét tízmilliós "félerevezetés". Már e tételek miatt is elfogadhatatlan a költségvetés, mert nem egyszerű pár ceruzavonással rendbetenni, ha szerkezetében rossz.
     Érdekes a 9. létszám tábla is, mert az nem az ez évi várható záró,  hanem a 2008. évi változásokat tartalmazza és csak a 2009. január 1-i létszámot rögzíti. (No ismét rosszul - gondolkodás nélkül - másolták a korábban is rossz táblákat.)  Ez alapján úgy vélhető, hogy nem lesz változás, holott a részletes költségvetésben van ilyen tétel. Pl. Általános iskola (9. oldal)  szeptember 1-től  csoportszám növekedés miatt  1 fő létszámbővítést tervez.  Akkor engedélyezik, vagy nem?  Az ezévi változásnak is kellene szerepelni.  A napközi létszáma a  9. mellékletben  4 fő, a részletes költségvetésben Napközi  szakfeladat  (12. oldal)  4 fő,  felsős  napközis 1 fő, tehát 5 fő szerepel egész évre. Melyik a jó?
     Ezernyi kérdés, amit mindeddig nem sikerült rendesen és pontosan megtervezni.

Vannak itt aztán kisebb nagyobb tételek, ami nem érthető, mit is takar?
     Például egy helyütt azt tartalmazzák a táblázatok, hogy az óvodai konyha felújítására 14 millió forintot tervezenk? Minek is felújítani az óvodai konyhát? Hiszen azokat az elvetélt terveket, amelyeket itt konyha megszüntetés ügyeben kitaláltak, sorra nem szavazta meg a testület. No de mi lenne, ha felújításra is kerülne az amúgy óvodai feladatokra elegendő óvodai konyha? Felújítanák a város pénzén, majd ingyen kiadnák vállalkozónak? Ügyes! Mert állandóan erről beszélnek. Akkor kapja meg a vállalkozó - ez is baromság erre már rámutatunk, de a példa kedvéért - és újítsa fel ő! No meg akkor hol fognak étkezni az iskolások? Mert a mostani konyha étterme siralmas és alkalmatlan. Oviban főznek, és sehol nem esznek? Nem lenne ésszerűbb ennek az össgenek csak a felét az iskola konyha rendbetételére költeni, és akkor tudna tovább működni, korszerű eszközökkel olcsóbban.
      Hangadó. Érdekes, hogy beterveznek ide 1 havi szerkesztői díjat. De emberek! Egy évben 12 hónap van! Azt a javslatot, amit Gál képviselő eröltet - nevezetesen hogy Végj Józsefnek csupán Gál két szép szeméért ingyen kellene ezen a feladatot elvégezni - egyszerűen nem fogadta el a testület, megjegyzem a többivel együtt. Akkor ezt ki is merte ilyenmódon beépíteni? És hogyan is gondolják? Miből lesz akkor Hangadó, a város hivatalos lapja, ahol pl. a költségvetést is kötelező - nem csak lehet! Kötelező! - megjelentetni. Ilyet kitalál, hogy valamely intézményi dolgozónak ingyen kell dolgozni munkakörébe nem tartozó feladaton, olyan munkaügyi birságot akaszt a nyakába a városnak, hogy arról koldul. Ja persze, azt nem ő fizeti. Egyetlen ilyen tétel miatt már nem elfogadható a költségvetés, mert elveivel nem lehet egyetérteni. No meg miről is van szó? Megtakarítanának vagy 350 ezer forintot, aztán meg ahogy rámutatunk indokolatlanul szórják a pénzt tízmilliós nagyságrendben. Nagyon átlátszó itt a politikai szándék és a nyilvánosság információhoz való hozzájutásának korlátozása.
     Ha már művház. Több dolog részletezése helyett csak ismét egy jelenség. Feladatul adták az igazgatónak, egy Rétsági nap nagyrendezvény kidolgozását és megvalósítását. No kéremszépen, mennyi forint is van erre tervezve? 0 Ft. Igen, nulla forint! Akkor miért is dolgozzoin ki 4 változatot, ha nincs rá pénz? Ne mondja senki, hogy majd utólag adnak! Miből? Mert azt már valami megtervezettből lehetne elvenni, emire nincs esély. Ismét egy tipikus eset. Az igazgató dolgozzon (a képviselő meg ne gondolkozzon) aztán majd semmi értelme.
      Van viszont rendszergazda! Van bizony! Önkrományzati költséghelyen. Igaz, a testület ilyan létszámot ugyancsak többszöri erölködésre nem szavazott meg, de mégis ide bekerül ilyen összeg. Igaz, nem túl sok - annyira nem sok, hogy az rendszergazdai feladatokra nem is elég - havi 30 valahányezer forint, ami éves szinten majd 400 ezer. Úgy látszik azért kell a Hangadót megszüntetni, hogy legyen valamelyik havernak, vagy éppen valamely képviselőnek (még ha bújtatottan és más nevén is.) egy kis keresetkiegészítés. Ilyen feladatkör sehol leírva nincs, iylen feladat sehol meghatározva nincs, tehát azt sem tudni, aki felveszi a pénzt mit is csináljon. Nem csak ő nem fogja tudni, olyan sem lesz, aki odaadja neki, hogy elolvassa. Rendszergazda kellene, főállásban, titoktartási esküvel, és egyebek. De ez az összeg éppen arra nem elég, hogy bármi is történjen. Rosszabb mintha nem is volna!
      Van persze 400 ezer tervezve a március 15-i rendezvényre. Minek is? Csak azért, mert 20 éves a város, és eljön a Megyei Önkormányzat, attól még miért kell szórni a pénzt? Mire kell 400 Ft, mikor az iskola fertőtlenítő meszelésére nincs egy fitying se? 

Ha még kapok ujabb szakértői anyagokat, azt is itt megjelentetem.
     Rövid összegzésként: Ezt a költségvetést hiba lenne csak azért elfogadni, hogy legyen a városnak költségvetése, és az jó, akármilyen rossz is. Csak azért, mert nem hajtható végre. Akkor ahelyett, hogy már másnap kellene módosítgatni, egyszer kellene egy rendesen átgondolt, pontosan számolt adatokra épülőt benyújtani. No újra csak azt lehet elmondani, hogy rendszertelen munka, koncepciók nélkül ez úgyis lehetetlen.

Amint megérkezik itt lesz olvasható a szakértők által összeállított kommentár
 

www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-