Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. évi 
MUNKATERVE


Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2019. évi munkatervéről készített előterjesztést. A Képviselő-testület a határozati javaslat mellékletét képező 2019. évi munkatervét jóváhagyja.

2019. év kiemelt feladatai:
Gazdálkodás 

  • likviditás biztosítása, 
  • racionális gazdálkodás megvalósítása bevételek emelésével, kiadások szinten tartásával, kintlévőségek csökkentésével, szabad pénzeszközök lekötésével 
  • ingatlanvagyonnal történő gazdálkodás 
Település üzemeltetés, településfejlesztés
  • a vagyongazdálkodáshoz vagy költségcsökkentéshez kapcsolódó pályázati lehetőségek felkutatása, lehetőség szerinti megindítása, eredményes döntés esetén a már benyújtott pályázatok végrehajtása 
  • nyertes pályázatok végrehajtása
  • közterületek felújításának és karbantartásának folytatása 
  • a Település-szerkezeti Terv és Helyi Építési szabályzat felülvizsgálata 
Művelődés, sport, 
  • közművelődés feltételeinek biztosítása 
  • civilszervezetekkel való együttműködés 
Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek
.
Január 25. péntek 16,00 óra
(SZB. ülés időpontja: január 22. kedd 15.00 óra 
(PVB. ülés időpontja: január 22. kedd 16.00 óra 
Előterjesztések benyújtásának határideje: január 14. hétfő 12.00 óra 

1) Gyermek- és szociális étkeztetés, valamint szociális ellátás 2019. évi térítési díjának megállapítása 
Opció: A vállalkozó esetleges áremelési javaslatának beérkezése után
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság 

2) 2019. évi költségvetési rendelet megalkotását megalapozó döntések 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, 
                                               Szociális Bizottság 

3) Helyi esélyegyenlőségi program elfogadása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

4) Polgármester 2019. évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyása  
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, 

5) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

6) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

.
Február 22. péntek 16,00 óra
(SZB ülés időpontja: február 19. kedd 15.00 óra) 
(PVB. ülés időpontja: február 19. kedd 16.00 óra) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: február 11. hétfő 12.00 óra 

1) 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság 

2) 2018. évi költségvetés módosítása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

3) 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
Meghívandó: közbeszerzési szakértő 

4) Beszámoló a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi tevékenységéről, valamint a 2019. évi munka és rendezvénytervéről 
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

5) Pályázat kiírása a sport és civil szervezetek 2019.évi támogatására 
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,  

6) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

7) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

ZÁRT ÜLÉS 

1)  Városi kitüntetések és elismerések adományozása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

.
Március 29. péntek 16,00 óra
(SZB ülés időpontja: március 26. hétfő 15.00 óra) 
(PVB. ülés időpontja: március 26. kedd 16.00 óra) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: március 18. hétfő 12.00 óra

1) Rétság Városi Rendőrkapitányság beszámolója 
Előterjesztő: rendőrkapitány 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
Meghívandó: megyei főkapitány 
Opció: Az anyag elkészülte után kerül felvételre a napirend

2) Beszámoló a Városüzemeltetési csoport 2018. évi munkájáról, 
Előterjesztő: Salgai György városgondnok 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

3) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi működéséről  
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

4) Sport és civil szervezetek 2019.évi támogatási pályázatainak elbírálása 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,  

5) 2019. évi karbantartási és felújítási terv elfogadása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

6) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

7) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

.
Április 26. péntek  16,00 óra
(SZB ülés időpontja: április 23. kedd 15,00.00 óra) 
(PVB. ülés időpontja: április 23. kedd 16.00 óra) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: április 12. hétfő 10.00 óra

1)  Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítéséről, a pénzmaradvány elszámolásáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

2) Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről, illetve a 2018. évi mérlegbeszámoló elfogadása  
Előterjesztő: Nábelek Anna ügyvezető igazgató 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

3) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

4) Beszámoló helyi adók és egyéb követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

5) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

.
Május 31. péntek 16,00 óra
(SZB ülés időpontja: május 28. kedd 15.00 óra) 
(PVB. ülés időpontja: május 28. kedd 16.00 óra) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: május 20. hétfő 12.00 óra

1) Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosításáról 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

2) Beszámoló a közérdekű adatok közzétételének és megjelentetésének tapasztalatairól  
Előterjesztő: jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

3) Beszámoló gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

4) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

5)Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

.
Június 28. péntek  16,00 óra
(SZB ülés időpontja: június 25. kedd 15.00 óra) 
(PVB. ülés időpontja: június 25. kedd 16.00 óra) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: június 17. hétfő 12.00 óra

1) 2019. évi költségvetés módosítása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  

3) Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda működéséről.  
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

5) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

6)Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

.
Augusztus 30. péntek 16,00 óra
(SZB ülés időpontja: augusztus 27. kedd 15.00 óra) 
(PVB. ülés időpontja: augusztus 27. kedd 16.00 óra) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: augusztus 16. péntek 12.00 óra

1) Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi költségvetés féléves teljesítéséről.  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

2) Beszámoló a belső ellenőr 2019. I. félévi munkájáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

3) Beszámoló a helyi adók és egyéb pénzügyi követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

4) Beszámoló az önkormányzat 2014-2019. gazdálkodásáról, fejlesztési feladatok megvalósításáról  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

5) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

6) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

.
Szeptember 27. péntek 16,00 óra
(SZB ülés időpontja: szeptember 24. kedd 15.00 óra) 
(PVB. ülés időpontja: szeptember 24. kedd 16.00 óra) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: szeptember 16. hétfő 12.00 óra

1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

5) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

6) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

.
Október 25. péntek 16,00 óra
(SZB ülés időpontja: október 22. szerda 15.00 óra) 
(Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottsági ülés időpontja: október 22. szerda 16.00 óra) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: október 14. hétfő 12.00 óra

1) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság

2) A Képviselő-testület 2019. évi munkatervének felülvizsgálata (Opció)
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság

3) Beszámoló helyi adók és egyéb követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság

4) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság

5) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról  
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság

.
November 22. péntek 16,00 óra
Közmeghallgatás
(SZB ülés időpontja: november 19. kedd 15.00 óra) 
(Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottsági ülés időpontja: november 19. kedd 16.00 óra) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: november 11. hétfő 12.00 óra

1) Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi költségvetése időarányos teljesítéséről.  
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság

2) A helyi adók mértékének megállapítása 
Előterjesztő: jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság

3) Tájékoztató Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálásának eredményéről
Előterjesztő: jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság 

4) 2020. évi földhaszonbér megállapítása
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság

6) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság

7) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról  
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság

.
December 13. péntek 16,00 óra
(SZB ülés időpontja: december 10. kedd 15.00 óra) 
(Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottsági ülés időpontja: december 10. kedd 16.00 óra) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: december 2. hétfő 12.00 óra

1) A 2020. évi gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság

2) A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadása 
Előterjesztő: jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság

3) 2020. évi Belső Ellenőrzési Program és Terv elfogadása 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság

4) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság

5) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról  
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság

.
Lakossági fórum: 
2018. május 07. 18,00 óra 
Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2018. évi feladatokról 
Előterjesztő: polgármester

A munkatervet a képviselő-testület .../2018. (XII.11.) határozatával elfogadta.

Hegedűs Ferenc sk.
polgármester
Varga Tibor sk.
jegyző
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-