Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. évi 
MUNKATERVE

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. évi munkatervéről készített előterjesztést. A Képviselő-testület a határozati javaslat mellékletét képező 2016. évi munkatervét jóváhagyja.

III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek


Január 22. péntek 16,00 óra
Bizottsági ülések időpontja: 2016. január 19. kedd:
- SZB ülés 15.00 óra
- PVB. ülés 16.00 óra
Előterjesztések benyújtásának határideje: január 8. péntek 12.00 óra 
1) Gyermek- és szociális étkeztetés, valamint szociális ellátás 2016. évi térítési díjának megállapítása 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság 
2) Szociális rendelet módosítása
Előterjesztő: jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság 
3) 2016. évi költségvetési rendelet megalkotását megalapozó döntések 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság 
4) Polgármester 2016. évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyása 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, 
5) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, 
6) Cafetéria szabályzat felülvizsgálata
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, 
7) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
8) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
.
Február 26. péntek 16,00 óra
Bizottsági ülések időpontja: 2016. február 23. kedd:
- SZB ülés 15.00 óra
- PVB. ülés 16.00 óra
Előterjesztések benyújtásának határideje: február 12. péntek 12.00 óra 
1)  2016. évi költségvetési rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság 
2) 2015. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
3) Ebrendelet megalkotása
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
4) Rétság helységnév használatáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
5)  2016. évi közbeszerzési terv elfogadása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
Meghívandó: közbeszerzési szakértő 
6)  Családsegítő központ létrehozása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
7)  Rétság Város Sportkoncepciójának elfogadása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
8) Beszámoló a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi tevékenységéről, valamint a 2016. évi munka és rendezvénytervéről 
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
9) Pályázat kiírása a sport és civil szervezetek 2016.évi támogatására 
Előterjesztő: jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, 
10) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
11) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
ZÁRT ÜLÉS 
1)  Városi kitüntetések és elismerések adományozása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
.
Március 25. péntek 16,00 óra
Bizottsági ülések időpontja: 2016. március  22. kedd:
- SZB ülés 15.00 óra
- PVB. ülés 16.00 óra
Előterjesztések benyújtásának határideje: március 11. péntek 12.00 óra
1) Rétság Városi Rendőrkapitányság beszámolója 
Előterjesztő: rendőrkapitány 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
Meghívandó: megyei főkapitány 
2) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi működéséről
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
3) Sport és civil szervezetek 2016.évi támogatási pályázatainak elbírálása
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, 
4) 2016. évi karbantartási és felújítási terv elfogadása 
Előterjesztő: Salgai György városgondnok 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
5) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
6) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
.
Április 29. péntek  16,00 óra
Bizottsági ülések időpontja: 2016. április  26. kedd:
- SZB ülés 15.00 óra
- PVB. ülés 16.00 óra
Előterjesztések benyújtásának határideje: április 15. péntek 12.00 óra
1)  Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi költségvetés teljesítéséről, a pénzmaradvány elszámolásáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
2) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
3) Települési rendezési terv felülvizsgálata és koncepció kidolgozása
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, 
4) Beszámoló a helyi adók és egyéb pénzügyi követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
5) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
.
Május 27. péntek 16,00 óra
Bizottsági ülések időpontja: 2016. május 24. kedd:
- SZB ülés 15.00 óra
- PVB. ülés 16.00 óra
Előterjesztések benyújtásának határideje: május 13. péntek 12.00 óra
1) Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosításáról 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
2) Beszámoló gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
3) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
4)Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
.
Június 24. péntek 16,00 óra
Bizottsági ülések időpontja: 2016. június 21. kedd:
- SZB ülés 15.00 óra
- PVB. ülés 16.00 óra
Előterjesztések benyújtásának határideje: június 10. péntek 12.00 óra
1) 2016. évi költségvetés módosítása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
2) Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda működéséről. 
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
3) Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről, illetve a 2015. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról, 
Előterjesztő: Nábelek Anna ügyvezető igazgató 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
4) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
5) Tájékoztató a szabadságállományokról
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
6)Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
.
Augusztus 26. péntek 16,00 óra
Bizottsági ülések időpontja: 2016. augusztus 23. kedd:
- SZB ülés 15.00 óra
- PVB. ülés 16.00 óra
Előterjesztések benyújtásának határideje: augusztus 12. péntek 12.00 óra
1) Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetés féléves teljesítéséről. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
2) Beszámoló a helyi adók és egyéb pénzügyi követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
3) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
4) Beszámoló a belső ellenőr 2016. I. félévi munkájáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
5) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
.
Szeptember 23. péntek 16,00 óra
Bizottsági ülések időpontja: 2016. szeptember 20. kedd:
- SZB ülés 15.00 óra
- PVB. ülés 16.00 óra
Előterjesztések benyújtásának határideje: szeptember 09. péntek 12.00 óra
1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
2) Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat kiírása, pályázati feltételek meghatározása 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
3) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
4) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
.
Október 28. péntek 16,00 óra
Bizottsági ülések időpontja: 2016. október 25. kedd:
- SZB ülés 15.00 óra
- PVB. ülés 16.00 óra
Előterjesztések benyújtásának határideje: október 14. péntek 12.00 óra
1) 2017. évi Belső Ellenőrzési Program és Terv elfogadása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
3) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
4) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
.
November 25. péntek 16,00 óra
Közmeghallgatás
Bizottsági ülések időpontja: 2016. november 22. kedd:
- SZB ülés 15.00 óra
- PVB. ülés 16.00 óra
Előterjesztések benyújtásának határideje: november 11. péntek 12.00 óra
1) Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetése időarányos teljesítéséről. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
2) A helyi adók mértékének megállapítása 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
3) Beszámoló a helyi adók és egyéb pénzügyi követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
4) Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság 
5) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
6) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
.
December 16. péntek 16,00 óra
Bizottsági ülések időpontja: 2016. december 13. kedd:
- SZB ülés 15.00 óra
- PVB. ülés 16.00 óra
Előterjesztések benyújtásának határideje: december 02. péntek 12.00 óra
1) A 2017. évi gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
2) A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
3) 2017. évi hulladékszállítási szerződés elfogadása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
4) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc  polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
5) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
.
Lakossági fórum:  2016. április  5.  kedd 18:00 óra
Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2016. évi feladatokról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

A munkatervet a képviselő-testület 201/2015. (XII.18.) határozatával elfogadta.

Hegedűs Ferenc sk.
polgármester
Varga Tibor sk.
jegyző
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-