Bizottságok 2002-2006-ig

Az (1996. évi LXV tv.) önkormányzati törvény értelmében a képviselő-testület munkája segítésére, illetve egyes jogkörök gyakorlására bizottságokat hozhat létre. Rétság városban a Pénzügyi Bizottság létrehozása kötelező. A bizottság tagjait választott képviselőkből, illetve külső szakértőkből a Képviselő-testület választja meg. Külső szakértők létszáma bizottságonként a választott képviselők létszámánál legfeljebb 1 fővel kevesebb lehet. A bizottságok feladatkörét a Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza meg.
 
Pénzügyi Bizottság:
Elnök: 
Majnik László
Tagjai:
Girasek Károly, Kotroczóné Somosi Éva, Dr. Szájbely Ernő, Dr. Tóth Mária 
Külsősök:
Szabó Klára, Szabó Beatrix
Szociális Bizottság:
Elnök:
Havas Vilmosné
Tagjai:
Jávorka János, Patterman Józsefné, Pusztai Edgár, Dr. Szabó Marianna
Külsősök:
Gyenes Lászlóné, Laczkó Mária, Franka Anna, Szlezák Istvánné
Egészségügyi, Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság:
Elnök:
Dr. Szájbely Ernő
Tagjai:
Girasek Károly, Havas Vilmosné, Mocsári Gergely, Dr. Szabó Marianna,  Pusztai Edgár
Külsősök:
Haváné Bakos Leonóra, Babiczné Laczó Ilona, Kelemen Ágnes, Salgai György, Horváthné Moldvay Ilona 
Településfejlesztési,  és Környezetvédelmi  Bizottság:
Elnök:
Mocsári Gergely
Tagjai:
Jávorka János, Kotroczóné Somosi Éva, Majnik László, Dr. Tóth Mária,  Patterman Józsefné
Külsősök:
Bárczi János, Ferencsik Kázmér, Babicz István, Gresina István, Szép Antal
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-