Még egy rendkívüli képviselő-testületi ülés
-
Hogyan is gondolta valaki, hogy megleszünk rendkívülinek nevezett - de Rétságon a fontos témákban a nyilvánosság kizárását célzó - esemény nélkül. Bár köztudott, városunkban ez egyáltalán nem számít rendkívülinek. Nem nagy dologról van szó, nyugodtan lehet szinte titokban mutyizni, mert "csak" 500 millió a tét, és a város teljes belső részének átépítése. Miért is tartozna ez a választókra?
     Történt, hogy az előző - ugyancsak rendkívüli - képviselőtestületi ülésen a polgármester felhatalmazást kért, hogy a TIOP 3.1.2 pályázat készítésére kérhessen ajánlatot pályázatíró cégektől. A testület megszavazta. 
     Aztán kiderült, hogy ilyen pályázat nem is létezik! Nem baj, a polgármesternek az nem okoz gondot, hogy amire meg nem kapott felhatalmazást, arról intézkedik. Ez pedig nem elnézhető, mert nagyon nem mindegy! TIOP 3.1.2 pályázat nincs, arról nincs mire ajánlatot bekérni. No persze itt az sem meglepő, hogy a lózungokkal, alaptalan előterjesztésekkel már nem foglalkozó képviselők szó nélkül felteszik a kezüket a legnagyobb marhaságra is. Írásos előterjesztés persze akkor sem volt, csak a polgármester szóban elrebegte, hogy az állítólagos 500 millió reményében emeljék fel a kezüket. Micsoda demokrácia az, ahol a képviselőket annyira sem becsülnek, hogy leírják nekik miről is kell szavazni? Van néhány aki meg is nézné, de van akit csöppet sem érdekel, mekkora kapitális baromság a szavazásra feltette kérdés. Ha Zoli javasolja, megszavazzák. Akkor is ha nincs is miről szasvazni. Miről tárgyaltak hát most?
    Az ülés hosszas hallgatással kezdődött, mert a megnyitás előtt pár perccel a képviselők elé tettek egy előterjesztésnek látszó tárgyat, egyoldalas papírlapot, amelyen néhány hevenyészett mondat szerepel. Főképpen arról, kinek is fizessenek vagy 15 milliót a semmiért. No majd erre is rátérünk. De hiába kerestem ám a meghívót az ülséről a város honlapján, vagy a hirdetőtáblán, sehol semmi.
     A pár perccel előbb kiosztott papírlapról aztán kiderült, hogy nem is TIOP pályázatról van ám szó, hanem az ÉMOP 3.1.2-ről. Az egészen másról szól, mint a tárgyban szóbajöhető TIOP témák.
     Ezen kívül semmiféle más anyag nem került a képviselők elé. Sem a pályázati kiírás, sem az, hogy mire is lehetne pályázatot íratni, és az mitől lenne jó a városnak. Pedig már több képviselőtől elhangzott korában, hogy ne fordulhasson elő olyan, valamiről úgy kell dönteni, hogy nem is látják. Hát nemcsak legutóbb nem látták, hanem most sem. A pályázati kiírást nem adták ki a testületnek. Pedig annak 95 oldalának minden oldala igen fonos előírásokat, kötelezettségeket és lehetőségeket tartalmaz. Ezek ismerete nélkül lehetetlen eldönteni, hogy lehet-e egyáltalán, és érdemes-e pályázni.

Egyedül Jávorka készült fel
     Az ülésen sem hangzott el semmi információ, csak az hogy pályázzunk, és irassunk pályázatot. Mint arról is értesültünk hétfőn már volt egy mutyi összejövetel, amelyen felvetettek mindenféle rózsaszín álmot, hogy mi mindenre kellene itt pályázni. Felszedni a nagyparkolóban a patak lefedését, és oda szép nagy parkot meg padokat építeni. (Arról már senki nem szólt, hogy a belül lévő üzleteket vajon hogy lehetne megközelíteni, és hol is parkoljanak az autók. No még néhány hasonló gyöngyszem, hogy ezekre kell pályázni egy hét alatt. A határidőkről is lesz szó.
     Egyetlen lelkiismeretes képviselő akadt, aki saják költségén megtette, amit a hivatalnak kellett volna. Utánajárt, milyen kiírások jöhetnek szóba, megtalálta az ÉMOP 3.1.2-t kinyomtatta a pályázat nem kevés anyagát, felkészült belőle, kijegyzetelte, aláhúzta a vonatkozó részeket, és hozzászólásában el is mondta. Túl nagy figyelmet nem kapott - látszott többeken, hagy mondja, úgyis teljesen felesleges, nem erről fogunk szavazni -. Néha már az az érzése az embernek, hogy eleve ezt akarja a városvezetés elérni, hogy még ez az egy képviselő se olvassa el az anyagot, unjon bele a szélmalomharcba, és akkor aztán mehetnek a felesleges pénzkidobások zokszó nélkül. Meg kell hagyni ezen irányban "jó úton" haladnak.

Mik a lényeges észrevételek
     A pályázati kiírást bárki elolvashatja, utánanézhet.  Ez témája szerint ugyan városfejlesztéssel foglalkozik, és városközpont rahabilitációról szól, de amúgy Rétság nem pályázhat.
     Le van írva eléggé világosan, hogy 5000 főtől nagyobb létszámú városok pályázhatnak. A polgármester - az ülés utáni beszélgetésben - megmagyarázta, hogy ezt nem úgy kell érteni, ahogy leírták, mert benne van a szó, hogy város, és akkor az Rétságra is vonatkozik. Nem kéremszépen! Ha veszi a fáradságot, akkor láthatta volna, hogy éppen ez a kiírás Rétságnak nem jó semmire. Ki van zárva. Erre kár akár ülést is összehívni, de 14 millió forintot kifizetni különsen kár, hiszen az is benne van a kiírásban, hogy ha nem jogosult pályázik hiánypótlás nélkül el lesz utasítva. Fehéren-feketén le van írva.
     Ha ezen az apróságon túllépnénk, akkor is van jónéhány komoly előírás. A 95 oldalas dokumentum minden sora lényeges, amelyekre a pályázatban választ is kell adni. De legalább a testületnek meg kellene határozni - nem ám csak néhány ötlet feldobásával, - hogy mit is akar, milyen forrásból, milyen határidővel kellene és lenne értelmes a városközpontot felforgatni.
     Például látható, hogy 50-800 millióig nyerhetnek a megfelelő programot beadó 5000 főnél nagyobb városok. Ez akár lehetne 500 millió is. Csakhogy témánként különböző részekre általában 50% az önrész. Ez bizony 250 millió forint, amit biztosítani kell. Garanciákkal, és költségvetési rendeletben. Itt sem kapta ám fel a fejét senki, hogy "Emberek, jelenleg hiányunk van nem 250 milliónk, és hitelt sem vehetünk már fel, akkor miről beszélünk?" Nem, ezek az érvek csak úgy elszálltak a levegőben. Tessék meghallgatni a hagfelvételt, aki azt mondaná, hogy a cikkíró túloz. Mi az a 250 millió Rétságon? Ez nem, kérdés, majd rajzolnak ha nincs...
     Maga a pályázati kiírás egyértelműen leszögezi, mire lehet pályázni. Városközpont rehabilitációjára. Ehhez képest az egyoldalas anyagba bekerülnek olyan, még ötletnek sem nevezhető "javaslatok", hogy úrnafal, meg laktanya közművesítés, templom belső felújítás, és egyebek, amelyeket eleve tételesen kizár a pályázat. Nem városközponti funkció egyik sem. Templom felújításra lehetne pályázni, de csak külsőben, belső felújítás kizárva. Tételesen le van írva. Nem olvasták. Lehetne városháza külső felújítására is, ha arra a tulajdonossokkal konzorciumi szerződés köttetne, és kész engedélxes terv is rendelkezésre állna. No meg úgy, hogy növelni kell a zöldterületet, és az épületnek teljes egészében akadálymentesnek kell lennie. Nem az. Lehetne művelődési központ, kulturáis intézmény felújítására, akkor ha azt éppen nem "bankosítani", és leépíteni akarnák. Mert ám a pályázatban ki kell mutatni a tevékenység fejlesztését.

A tervekről
     Az egy szép dolog, valakinek eszébe jutott, hogy hoppá, itt van egy pályázat, adjunk be egy hét alatt valami papírt, és akkor lesz 500 millió. Milyen szép lenne, ha ez így lenne. Nem így van. Nem osztogatják a pénzt így, és soha nem is osztogatták. A pályázat komoly lehetőség, de csak azoknak, akik nem így állnak hozzá.
     A tervezett városközpont rehabilitációnak a rendezési terven kell alapulni. A rendezési terv készítése során senki nem gondolkodott abban, hogy a városközpontban mi legyen. Tehát ilyen terv nincs. Pontosabban az van, hogy így marad. Erre meg nem lehet pályázni. az különben is ingyen van. Szükséges az akcióterületi terv, és minden pályázott létesítíményfelújítás megtervezett, engedélyezési terve. Ilyenek sincsenek. De még halovány elképzelés sem arról, hogy mi is legyen akkor 500 millióból, ha ezek után nyernének. Kérdezném én - sok más állampolgárral egyetemben - ezt ki és mikor fogja megmondani? Mikor értesül erről a lakosság, és mikor lesz bevonva mondjuk olyan döntésekbe, hogy megszünhet a városközpontban több kereskedelmi egység, stb. Mert pl. ezzel járhatna, ha lenne rá elképzelés. Majd a testület helyett megmondja a polgármester, hogy aluljáró kell, és ezek lesznek a kész tervek? Ugyan már! 
     Márpedig semmiféle fejlesztési elképzelés, terv, jóváhagyott dokumentum nincs. Ezek elkészítését pedig évekkel ezelőtt kelllett volna elkezdeni. Volt persze erre szakember a hivatalban, ki kellett rúgni. Most nincs. És nincs aki egy normális - és törvéynes - előterjesztést is le tudna írni ilyen témában. Itt tartunk. Akkor pedig mire is pályáznánk tulajdonképpen és konkrétan? No ez az amit senki nem tud, és a testületből sem igen érdekel senkit.
     Talán majd a pályázatíró - helyettünk - eldönti, hogy mi legyen a városunkkal? Nem is ismeri, itt sem járt még.

Ami van a rendezési tervben
     A (általános és nem részletes) rendezési terv városközpontra készült jelenleg érvényes vázlatában az áll, hogy a volt ÁBC és egyéb csatolmányai hosszútávon lebontásra kerülnek, és megnyíló tágasabb térrel kialakulhatna egy igazi városközpont, esztétikusabban megépített belső, árkádos, kisudvaros üzlethelyiségekkel, mögötte buszpályaudvarral. No ez lenne az a projekt, ami ha részletes kidolgozásra került volna, erről lehetne pályázni. Erre elég is lenne 800 millió forint, mert persze ez azzal is járna, hogy a jelenlegi tulajdonossokat kártalanítani, kisajátítani, az új helyre a kereskedőket tőkével is bevonni, a Volánnal egyeztetve a pályaudvart megépítni, és hasonlók. Szécsény például így gondolkodott, nyert! No szóval egy ilyen projekt esélyes lehetne, bár nem ott ahol 5000 fő a kikötés. De ennek még a felvetése sem születetett meg, sem az, hogy valaki - akár a rendezési terv kapcsán - gondolkodna azon, hogy ebbe az irányba kellene lépéseket tenni. (Esetleg ezt teljesen elvetni, és másvárosközponti terveket alkotni.)

A pályázatirásról
      Már az elején rosszul kezdődik. Ugye van már egy pályázatírási ügy, a járóbeteges központtal kapcsolatban. Az is közbeszerzéses volt, még akkor is, ha a törvényeket szépen megkerülve a tényleges szabályokat figyelmen kívül hagyták. Csakhogy az a törvény, hogy a városnak közbeszerzési ütemtervet kell készíteni, és abban a hasonló műdfajú dolgokat mind megtervezni, és csak azok kerülhetnek meghirdetésre, amelyek abban benne vannak. Ennek fényében a darabokban kis értékű, de azonos műfajú - pályázatírás - akkor is közbeszerzés köteles, ha az egyenként kisebb mint a 20 millió forintos határ, de éves szinten összeszámolva eléri azt. Eléri! Itt tehát nem ajánlatkérés kell, hanem közbeszerzés. Nyilt pályázat alapján meghirdetett közbeszerzés. No ez nem volt.
     A korábbi dontés alapján ajánlatokat kért a polgármester - ez is furcsa, miért éppen ő, és minek alapján - a TIOP 3.1.2-re. Vagy mire? Aztán leírja, hogy 4-an adtak ajánlatot. Mire is? Legközelebb ajánlatot kér mondjuk útépítésre, de az nem kell, lesz belőle iskola, az ugyanaz? No ilyen kis részleteken ne akadjunk ki Rétságon.
     Miről szól az ajánlattételi felhívás? Azt senki nem látta! Pedig a képviselőknek ezt kellett volna jóváhagyni. A szöveget, hogy mire és kiktől kell ajánlatot kérni. Még utólag sem láthatták. Nem lehetett valami jó, mert a szövegből is kiderül, hogy a benyújtott ajánlatok tartalmilag eltérők, ami arra enged következtetni, hogy nem volt a feladat és a paraméterek pontosan meghatározva. Pedig egy ajánlattételben csak ezt kell, de egzakt és félteérthetetlen módon meghatározni. Aztán nem látta a testület a beérkezett ajánlatokat sem. Kaptak helyette pár sort. Mintha olyan nagyon meg lehetne bízni a hivatalban, vagy az előterjesztőben. Nem lehet! Egyrészt ez nem bizalmi kategória, hiszen a képviselőknek a döntéshez látniuk kellett volna az ajánlatokat. Másrészről amikor 10 milliós elszámolások, hónapokkal eltérő dátumú szerződések, jogtalanul kiadott fakitermelési engedélyek léteznek, akkor nincs alapja a bizalomnak. Legyen látható, és átlátható, mi folyik a háttérben.

Miért nincs Nógrád megyei?
     Ez is felettéb furcsa. Nógrásd megyében igen jó sikerességi eredménnyel (95%) dicsekedhető kiváló pályázatíró cégek vannak. Csak Balassagyarmaton magam ismerek 2-tőt, de állítólag több van, aki már legalább látta Rétságot. No őket meg sem kérdezték. Miskolciakat, és Bükaranyosiakat, akik még be nem tették a lábukat Rétságra, azt igen! Mért is? Ne mondja senki, hogy az lesz az olcsóbb, hogy a pályázatírással kapcsolatos utazásokat nem 25 kilométerről, hanem 150-ről kell intézni, és sorolhatnám.
     Teljesen úgy néz ki, mintha igaza lenne egyes fórumózóknak, amikor olyan véleményt fogalmaztak meg, hogy a Fideszes polgármestereket felszóllította a párt, hogy az esélytelen pályázatokra is pályázzonak, és jó vastag pénzért hozzájuk közelálló cégeket bízzanak meg. (Nyilván ajánlatkérésnek nevezett pályázati út felrúgásával.)  No ennek nem tudok utánajárni, de ha a racionalitás elveszti szerepét, akkor valamit csak-csak feltételez az ember.
      Ugyanis a környékünkön hasonló nagyságrendű pályázatokat megírnak 4-500 ezer forintért, és 3-5% sikerdíjért. Akik sikeresen írnak ennyi pénzért, meg sem lettek keresve? Pedig láthatóan ez a város pénzéből akát tízmilliót is jelenthet, ráadásul a nyerés minimális esélye nélkül, hiszen láthatóan ki vagyunk zárva ebből az tenderből.
     És akkor még örüljünk, hogy "csak 15 millióért" elkészítik nekünk a nagy semmit, mert a nagyobb ajánlatok jóval a duplája felett van. (Már az is gyanús, hogyan lehet ekkora eltérés ajánlatok között, ha nem az elrettentés okán?)
     Nézzük meg ki is ez a bükkaranyosi cég. Nem lehet kismiska, hiszen ha elolvassuk a cégkivonatukat, abból jól látszik milyen szerteágazó tevékenységet folytatnak. Momentán pénzügyi tanácsadást, lebonyolítást, pályázatírást azt nem. Állattenyésztés, növénytermesztés, söripar, vadgazdálkodás, építőipari nagykereskedelem, utazásszervezés, talajmintavétel, időszaki lap kiadása, földmunka, autópálya, repülőtér építése, gépjárműkereskedelem, és hagy ne soroljam. Mindezt persze 1 millió forintos korlátolt felelősségű törzstőkével. (Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a birtokomba jutott cégkivonat már egy esztendős, azóta felvehették a pályázatírást is a listára.) De a kivonat dátuma szerinti időben pályázatíró tevékenységük nem volt, így referenciájuk sem lehetett. Kit érdekel ez?

Integrált Városfejlesztési Koncepció
      Erre is van ütemezve 4.9 milió forint. Szép dolog, csak egy - pontosabban két - szépséghibája van pénzkidobásnak. Egyrészt ezen pályázat tekintetében csak a 20 ezer lakos feletti településeknek kell ilyet benyújtani. No jó legyen, sose árt, ha van. Csakhogy ez a terv a cigány lakosság szeparáltságának megszüntetését célozza, a városi életbe visszaintegrálását. Ott lehet ezügyben tenni, ahol legalább 50 fő él ilyen szegregált környezetben. A KSH adatai szerint Rétságon 48 fő vallotta magát ezen réteghez tartozónak, márpedig ez a kinduló alap. És ők sem egy városrészben laknak. Ez tehát nem kell. 4,9 millióért pedig pláne nem, mert az Önkormányzati ... Minisztárium ennek elkészítéséhez ingyenesen biztosít konzultánsokat. Akkor miért kell a város pénzét kiszórni az ablakon?

A határidőkről és a sörgősségről
      A pályzat első kiírása 2007. október 16-án megjelent. Tehát több mint 5 hónapja! A hét elején még élő benyújtáési határidő március 28 volt! Ha előrelátó lett volna a városvezetés, akkor ezt a novemberi ülsére - részletesen kidolgozva - előterjeszti, és lett volna idő szabályos tervkészítésre, a pályázatíró közbeszerzésen való kiválasztására, no meg legfőképp arra, hogy elolvassák, hogy egyáltalán pályázhatunk-e.
     Csakhogy ez esetben nem lehet ám eljátszani, hogy sürget az idő, rendkívüli ülést kell összehívni - persze a nyilvánosság mellőzésével -, és anyagok kiadása nélkül, csak puszira szavazni kell a képviselőknek a semmire. Mert amikor még a rendkívüli ülést összehívták, a benyújtási határidő március 28, tehát teljesíthetetlen lett volna. No akkor lehet arra hivatkozni, hogy aki kérdez - miről is van szó, és ez mibe kerül a városnak, stb - az a város ellensége, a fék szerepe, nem akarja a fejlődést, és egyéb hangzatos dolgok. Ha nem szavaznak lemarad a város a nagy semmiről. Mindig ez a zsarolás módszertana, vegyék hát észre.
     Most meghosszabbították a határidőt április végére. Igaz ez sem elég az elmaradt évek terveinek elkészítésére, a megkésettség behozására, de így lehetett volna a márciusi rendes ülésen rendesen tárgyalni a város ügyeit érintő érdésekről. Ráadásul úgy, hogy rendes bizottsági vita is megelőzi, és akár az áprilisi lakossági fórumon is ki lehetett volna kérni a lakosság véleményét. Még mit nem, akkor a többi papírba is belelátnak a képviselők.

Na és hol van a szerződés?
     Miről is döntöttek most? Nem arról, hogy pályáznak, hanem arról, hogy melyik pályázatíró céget választják. (Igaz határozati javaslat sem volt leírva, megint csak szóban, aztán ha nincs ott a diktafonom, ugyancsak lehet maszatolni.) Arról kellett dönteni, hogy ezzel a céggel lehet szerződést kötni. Mikor? Majd egy következő ülésen behozott szöveg szerint. Akkor meg minek is kellett most összejönni, ha még azt sem tudják, mire is kell "szerződeni"? No persze erre lesz még egy rendkívüli. De akkor nem lehetett volna a kettőt együtt? Szerződés nélkül - akármilyen sörgős - úgysem kezd el senki dolgozni. Hát igen, az is a módszer része, hogy be lesz dobva egy használhatatlan és jogilag nem konzekvens szerződési szöveg, akkor meg azt fogja mondani a polgármester, hogy ez csak technikai szavazás, mert a testület már döntött. A mostani szavazás, a megállapodás konkrét szövege nélkül semmit nem ér, ezt mindenki tudja, de ez is az kiszámítható operett része. 
    És mi lesz akkor, ha a következő ülésen nem is a megállapodásról, hanem arról kellene dönteni, hogy egyáltalán pályázzon-e Rétság. Mert ez ám még ténylegesen hátra van. No erre az a válasz, hogy nem volt semmi konkrétum, de a testület a pályázó kiválasztásával tulajdonképpen mindent elfogadott amiről tudomása sem volt. Értik ugye a csűrés csavarás, a félrevezetés, és a törvényeket is mellőző metódus eme megnyilvánlását. Most ismét, mert nem új ám a módszer!

A költségvetési vonzatokról
     Akik figyelték az előző testületi ülést, hallották, hogy Dr. Dobos Attilának volt egy javaslata. Azonnal azzal söpörték le, hogy nincs a költségvetésben pénz, és jelölje meg mire a rovására legyen pénz a javaslat megvalósítására. Érdekes módon most a jegyző egy szót nem szólt sem arról, hogy a várható 14 milliós költséget a költségvetésbe szerepeltetni kell, és ugyan minek a rovására. Az 50 % önrészt meg végképp aprópénznek tartja. Igaza van, az csak a város éves költségvetésének majdnem a fele, "mit kell itt lacafazázni 250 millió forinttal". Majd a komoly 30 ezerrel, meg a Hangadó szerkesztőjének 15 ezer forintjával, és hasonló komoly összegekkel. Azzal igen, mert abba megy tönkre a város... A 250 millió fel sem vetődött, hogy miből.

Összefoglalva
     A pályázati kiírásban az is szerepel, hogy Észek-Magyarországról 10-12 város indulhat eséllyel, jól kidolgozott pályázat alapján. A benyújási sorrend is számítana a jól kidolgozott ezerféle tervvel alátámasztott pályázatnál, no meg nem is említettem, hogy legalább 20 különféle mellékletet kell csatolni, mindegyik súlyos testületi dönteseken alapuló dokumentum. No akik eddig szabályosan beadták, azok esélyesek. Rétság már ezért sem, meg azért sem mert eleve ki van zárva az 5000 fő alatti lét miatt. Mindezek tükrében teljesen érthetetlen ez a színjáték, amellyel - úgy tűnik lehet hinni a pletykának - valamely pályázatíró cégnek - nem a megyéből, aki ismerhető - kell juttatni nem kevés zsét a város polgárainak közpénzéből. Olvassák el az ide becsatolt dokumentumokat és ezt ítéljék meg Önök!

Másról nem volt szó?
      De volt. Arról is döntöttek, hogy amit legutóbb elhatároztak, mint magukra nézve kötelezőt, most azt nem tartják kötelezőnek. A márciusi ülést április 3-ra teszik át. Miért is van, hogy ebben az évben eddig három ütemzett ülésből 2-t át kellett ütemezni? Csak nem azért, mert aki felelős az előkészítésért, az nem végzi el a munkáját? Más oka nemigen lehet. Azt ugyanis, hogy húsvét lesz, a munkaterv meghatározásakor is lehetett tudni. Ez nem lehet kifogás, ha akkor senki nem észrevételezte. Megszavazták, komoly ok nélkül ne hülyítsék a népet, aki nézné a TV-ben a rendes időpontban. Mert máshonnan meg nem lehet tudni, hogy miért is nincs ülés, hiszen ki sem hirdetik, Hanagdó nincs, honlapjukon semmi. Tehát elhalasztották.
     Most már csak az a kérdés, hogy felelnek meg a törvényi előírásnak, hogy március 31-ig jóváhagyott mérlegbeszámolónak kell lennie. Mert ezek szerint nem lesz. Éppen ez a gond, hogy nem tudnak elszámolni az előző évi teljesítésekkel erre az időre. Mert más tervezett napirendet egyébként is halasztanak - Műv központ szmsz. Ez amúgy helyes, de akkor az igazgató távollétében miért is döntöttek az alapító okiratról olyan rohamtempóban? Tulajdonképpen a márciusi ülésnek egyetlen érdemi tervezett témája lenne, hogy számoljanak el és be az előző évi pénzköltésről. A törvényes határidőben nem tudnak. Ez most már tény.

Ezen kívül semmi?
     De igen, pontosabban nem. A talány feloldására meg kell említeni, hogy Hegedűs képviselő még a napirend elfogadása előtt - miközben más buzgón olvasta a frissben kisütött "előterjesztést" felvetette, hogy az Uránusszal szembeni területen (volt vásártér) elfogadhatatlan szemétkezelés folyik, és ezt indokolt lenne megnézni, ellenőrizni, szabályozni.
     Ebben egyébként maximálisan igaza van! Érdemes lenne napirendként megtárgyalni az ügyet. A polgármester persze most is valami kitérő választ adott minha már tudna róla, és akár - a fakivágáshoz hasonlóan - valamiféle engedélyt is adott volna, mert azt kezdte magyarázni, hogy a rendezési terv ott hasonlót ír elő.
     No de emberek! A rendezési terv huladékudvar létesítését írja elő. Ezt pedig az létesítheti, aki erre megszerezi az önkormányzat területét, vagy legalább bérli, és a megfelelő hatósági engedélyek birtokában szabályos hulladékkezelési tevékenységet folytat.
     Ferinek igaza van, ez nem az! Ezt meg kell vizsgálni. Szemét ügyben készülő oknyomozásunk során erre szerkesztőségünk is ki fog térni.

GiK 
 
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-