Bizottságok - tanácsnokok

Az (1996. évi LXV tv.) önkormányzati törvény értelmében a képviselő-testület munkája segítésére, illetve egyes jogkörök gyakorlására bizottságokat hozhat létre. Rétság városban a Pénzügyi Bizottság létrehozása kötelező. A bizottság tagjait választott képviselőkből, illetve külső szakértőkből a Képviselő-testület választja meg. Külső szakértők létszáma bizottságonként a választott képviselők létszámánál legfeljebb 1 fővel kevesebb lehet. A bizottságok feladatkörét a Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza meg.
 
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Dr. Szájbely Ernő elnök
Girasek Károly .
Hegedűs Ferenc .
Jávorka János .
Majnik László .
Nem képviselő tagok .
Bulejka András .
Kapecska Ferencné .
Horváthné Moldvay Ilona .
Szabó Klára .
-
Szociális Bizottság
Jávorka János elnök
Girasek Károly .
Majnik László .
Nem képviselő tagok .
Kotroczóné Somosi Éva .
Laczkó Mária .
---
Szavazatszámláló Bizottság
Majnik László elnök
Girasek Károly .
Jávorka János Elnök
-Ötv. 21. § A képviselő-testület a polgármesternek, bármely települési képviselőnek a javaslatára a települési képviselők közül tanácsnokokat választhat. A tanácsnok felügyeli a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását.
Tanácsnokok
Girasek Károly Oktatás, kultúra, sport, helyi média, civil kapcsolatok
Jávorka János Közbiztonság, városgazdálkodás
Majnik László Költségvetés, pénzügyek
Dr. Szájbely Ernő Egészségügy, szociális ügyek
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-