Bemutatkozik* Hegedűs Ferenc polgármestera
2014.11.04.
Add a Facebook-hozAdd a Twitter-hez
.
Tisztelt Választóink!
Köszönetet mondok Önöknek, hogy támogatásukkal lehetővé tették indulásomat az október 12-i választáson és köszönöm a gratulációkat a Köztársasági Elnök Úrtól kapott kitüntetésemhez is.
    Célom az, hogy vállalkozóként a közéletben, a megyei és országos szakmai és társadalmi szervezetekben elért és felépített ismeretek és ismertségek, kapcsolatok előnyeit polgármesterként a város szolgálatába állíthassam a velem induló FIDESZ-KDNP által támogatott képviselőjelöltekkel együtt, Önökkel közösen.
     Köszönöm, hogy személyes beszélgetéseinkkel, kérdőíveink kitöltésével, értékes javaslataikkal is segítenek városunk, közös érdekeink megvalósításában.
     Vállalkozóként - saját autószerelő műhelyemet 32 éve, 1982-ben indítottam – és a közéleti tevékenységben megismert lehetőségek, kapcsolatok birtokában kiemelt figyelmet fordítok arra, hogy a központi, EU-s pályázatokat elnyerjük, ezzel a helyi lakosság terheit csökkentsük, életkörülményeit javíthassuk, munkahelyeket teremtsünk.
     A lakosság jogos igényeinek figyelembe vételével költségvetésünk lehetőségein belül tervszerű, átlátható gazdálkodást kell folytatni! Nem nagy szavakkal, üres ígéretekkel, hanem hozzá értő, tenni akaró szakemberekkel, akiknek véleményére, szaktudására támaszkodhatunk. 
     A munkahelyteremtés elsőrendű célkitűzésünk, ennek érdekében segítjük a helyi vállalkozások erősítését, új vállalkozások alapítását pályázati lehetőségekkel is. 
     Az önkormányzat a rétsági kereskedőktől vásároljon, a pályázati szabályok figyelembevételével a rétsági beruházásokat elsősorban a rétsági vállalkozók végezzék. 
     Intézményeinkben, hivatalainkban rétságiakat alkalmazunk, mert a jól képzett, munkát kereső helybelieknek nincs helyük Rétságon, ellenben még más megyéből is járnak ide elfoglalva a munkahelyeket, növelve költségeinket a magas utazási kiadásokkal. Ide tartozik, hogy növeljük a csökkent munkaképességűek (volt óvoda) foglalkoztatási esélyét és új lehetőségekre pályázunk.
     Igényfelmérés után a laktanya területén lakóparkot is tervezünk, szerkezetkész lakások építésével, az oly régen húzódó 34 hektáros, családi ház építésére alkalmas telkek kialakítása, rendezése is szükséges.
     Idősek nappali otthonát alapítunk, működésére igény van, megfelelő önkormányzati ingatlanunk is van hozzá, ezzel több munkahely lehetőséget is teremtünk. Lényeges feladat a napközi konyha gépészeti felszereltségének fejlesztése, biztosítása.
     Az újszülöttek támogatását 10 ezer forinttal emeljük, alanyi jogon (úgy, ahogy az előző ciklusban volt) jár majd, mindenféle utánjárás, igazolások nélkül. Bár, minél több „kiadásunk” lenne erre a célra! Megvizsgáljuk a bölcsőde kialakításának feltételrendszerét a kérdőívek visszajelzése alapján is.
     A szociális ellátást a rászorult idősek, betegek és gyermekek támogatását méltányosan, igazságosan kívánjuk gyakorolni, évi legalább egy alkalommal rendszeresen is segíteni az eseti segélyeken kívül. 
     A város közlekedésének és közbiztonságának helyzetét javítjuk. A Járóbeteg-szakellátó Központba kisbusz járatokat indítunk – igényfelmérés szerint. 
     A civil szervezetek támogatását növeljük, az erről való döntések meghozatalába őket bevonjuk, nem csak formálisan, hanem érdemben is közreműködésüket várjuk.
     A laktanya területén hadtörténeti múzeumot is kívánunk létesíteni az egykor ott szolgáló katonák bevonásával, szakmai tudásukat igényelve. Már most többen felajánlották segítségüket a nyugállományú honvéd tisztek társadalmi munkában is közreműködnének nagy örömmel, de mi munkahely lehetőségre is gondoltunk.
     Mindszenty Józsefnek (boldoggá avatása folyamatban van) méltó emlékhelyet létesítünk, figyelemmel a vallásos turizmus lehetőségére is. Természetesen együttműködve a római katolikus egyházzal, az Országos Mindszenty Emlékbizottsággal.
     A gyermekek, az ifjúság sportolási, kulturális lehetőségeit növeljük, külön hangsúlyt és pénzt fordítva az úszás, lovaglás megvalósítására (külön pályázati lehetőség ebben is). Szorgalmazzuk a sportkombinát rendezését, majd folyamatos rendben tartását a sportolási lehetőségek szélesítése érdekében. 
     A művelődési központ kihasználását az ifjúság részére, támogatjuk egy színjátszó kör létrehozását is, hiszen tehetséges fiataljaink vannak hozzá! (Már a legkisebb falvakban is van, nálunk akár idősebb korosztály is közreműködne.) 
     A lakosság terheit csökkentjük, legelőször a kommunális adó 2.000 ft-ra mérséklésével kezdjük. A város költségvetése ésszerű tervezéssel, gazdálkodással ezt lehetővé teszi. Ne csak azt hajtogassák, hogy „mennyit visz el az állam”, hanem azt is mondják meg mennyit adott és mit vállalt át a város terheiből. Például az iskola fenntartásra évi több tízmillió forintot fordítottunk a város pénzéből, ez már az állam kötelezettsége, itt ennyivel több marad.
A továbbiak megbeszélésére várom Önöket október 9-én csütörtökön 1800 órakor a Rétsági Művelődési Központba, amikor tájékoztatjuk Önöket további feladatainkról, célkitűzéseinkről, amelyeket a méltányosság, a törvényesség és a szeretet jegyében együtt, összefogva valósíthatunk meg.
Tisztelettel: Hegedűs Ferenc

Az eskü szövege: 
„Én, Hegedűs Ferenc becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy  Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Rétság fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.  (Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!” 
  .
(*Bemutatkozásként a polgármester megválasztása előtti, a Hangadóban közzétett programját közöljük)
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-