Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2. számú  JEGYZŐKÖNYV kivonata
Készült: 2007.  január 15. napján megtartott zárt ülés határozatai 

 Tárgy: Volt honvédségi laktanya egyes épületeinek értékesítési pályázata
8/2007. számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Onkormámyzata Képviselő-testülete a volt honvédségi ingatlan egyes épületeinek értékesítésre benyújtott pályázatokról később dönt.
A vételi ajánlatot benyújtókkal tovább kell folytatni az egyeztetést, pontosítani kell az ajánlat tartalmát, valamint tájékozódni kell az ajánlatban megjelölt hasznosítási cél megvalósításának tényleges lehetőségiéről.
A 356/26 hrsz-ú telephely megjelölésű volt honvédségi ingatlan közműellátásnak előkészítése érdekében ajánlatokat kell kérni a teljes közműterv elkészítésére vonatkozóan.
Határidő: 2007. február 15.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Az előterjesztés innen letölthető >>>
Tárgy: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság képviselő tagjának megválasztás
9/2007. számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Onkormányzat Képviselő-testülete Dr. Tóth Mária képviselő biztossági tagságáról történő lemondása miatt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjának Dr. Dobos Attila képviselőt megválasztja.
Határidő: azonnal
Bizottságok összetétele >>>
Tárgy: Önkormányzati média alapítói elvárásainak és működési feltételeinek kidolgozása
10/2007. számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy szakemberek bevonásával dolgozza ki az önkormányzati média - a Hangadó, Városi Televízió valamint a város honlapjának - működtetésének feltételi, az alapítói elvárások rendszerét, és azt a testület februári ülésén terjessze elő.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
 
Mezőfi Zoltán 
polgármester
Kapecska Ferencné
jegyző
 
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-