Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19. számú  JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2006. október 26. napján megtartott képviselő-testületi ülésen

A napirend tárgyalás zárt ülésen történt. A hozott határozatok a következők:
 

    88/2006. számú képviselő-testületi határozat:
    Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
    • Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjának Fiam Pálnét és Ludányi Ákost,
    • Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság tagjának Drajkó Vilmosnét és Szlezák Istvánnét megválasztotta. 
    Határidő: azonnal 
89/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság két külsős tagját, az Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság 2 tagját, a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság 4 tagját következő ülésén választja meg. 
Határidő: szöveg szerint. 
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-