Kivonat
Rétság Város Önkrományzat  Képviselő-testületének  
15. sz. jegyzőkönyvéből
2004. augusztus 26-i zárt ülésén hozott döntlés nyilvános kihirdetéséről 

Tárgy: Palóc Nagykereskedelmi Kft. terület vásárlási kéreleme

84/2004. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Palóc Nagykereskedelmi Kft. általános élelmiszer-áruház építéshez szükséges -–23/2004. (III.25.) számú testületi határozatban rögzített feltételek szerinti – terület értékesítésére vonatkozó előterjesztést.

A képviselő-testület hozzájárul, hogy a 2. számú főút, Börzsönyi és Jászteleki utca közötti, gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató tevékenység céljára kijelölt területen lévő 729 hrsz-ú, 2.371 m2 nagyságú és 789 hrsz-ú, 3.525 m2 nagyságú, beépítetlen terület a Palóc Nagykereskedelmi Kft. – Salgótarján, Ipari Park, Park u. 9. – részére, általános élelmiszer-áruház építés céljára értékesítésre kerüljön.

A terület 30 millió Ft-os eladási árán felül a vevő a rendelkezésre álló tervdokumentáció szerint saját költségén köteles az áruház üzembe helyezéséig kiépíteni a Jászteleki utca 2. számú főútra történő kicsatlakozás csomópontját. A szerződésben ki kell kötni a vevő 30 millió forintos kártérítési kötelezettségét, amennyiben a szerződésben, illetőleg annak mellékletét képező szándéknyilatkozatában szereplő feltételeket nem teljesíti, illetőleg a  kereskedelmi szolgáltatás színvonalát, árválasztékot, nyitvatartási időt a működés megkezdésétől számított 5 évig nem biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti feltételeket tartalmazó, a testület által megtárgyalt    adás-vételi szerződést megkösse.

Határidő: szerződés megkötésére szeptember 5.
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester

 kmft.

Mezőfi Zoltán 
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
 
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-