RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
18. számú JEGYZŐKÖNYVE 
Készült: 2003.  november 27. napján megtartott közmeghallgatással egybekötött testületi ülésen
Jelen vannak: 
12 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján
Mezőfi Zoltán polgármester
Kapecska Ferencné jegyző
Bulejka András csoportvezető
Lichtenberger Edit jegyzőkönyvvezető
11 fő vendég
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket. Külön köszönti a közszolgáltatást végző szervek képviselőit. Megállapítja, hogy valamennyi képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 

Napirend előtt:

1./ Lejárt határidejű határozatok végrehajtása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Bővebb tájékoztatást kérne a konyhával kapcsolatos ajánlatról.
Kapecska Ferencné jegyző: Egy vállalkozó ajánlata érkezett be. 120 %-os rezsi költségért vállalnák a konyha üzemeltetését. A nettó árbevétel 3 %-át fizetné bérleti díjként. A hiányzó eszközök pótlását, a HCCP rendszer előírásainak biztosítását vállalja.
Girasek Károly képviselő: Közmeghallgatás meghirdetését kifogásolja, mivel nem volt kellően meghirdetve. Nagyon kevés állampolgár érdeklődik a közmeghallgatás iránt, kevesen jelentek meg. A hivatal és a polgármester nem tett eleget feladatának.
Dr. Tóth Mária képviselő: Ez nem a polgármester feladata, hanem a jegyzőé. Véleménye szerint kellően meg volt hirdetve a közmeghallgatás. A lakosság rájött, hogy meddő vitákat nem hajlandó meghallgatni.
Kapecska Ferencné jegyző: Ugyanúgy lett meghirdetve, mint máskor. A Hangadóban közzé lett téve, és valamennyi helyen kifüggesztésre került a meghívó, a megszokott módon.
Pusztai Edgár képviselő: Nem érti, miért mindig a jegyzőt támadják. A polgármesternek nincs semmi feladata? Furcsállja, hogy mindig csak a jegyzőt érik támadások.

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

2./ Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Patterman Józsefné képviselő: Bédi Csaba érdeklődött-e más terület iránt a hivatalban?
Girasek Károly képviselő: dr. Szandai László a Közigazgatási Hivatal vezetője, a laktanya hasznosításával kapcsolatosan miben tud segíteni? A borsosberényi szeméttelep üzemórás elszámolása mit takar? Van-e az elkerülő úttal kapcsolatban végleges nyomvonal?
Mezőfi Zoltán polgármester: Bédi Csaba az építési hatóságnál tájékozódott más lehetséges területről. Szandai László úr inkább csak a településsel ismerkedett, és tájékoztatta őt a laktanya hasznosítás feladatairól. A borsosberényi szeméttelepnél üzemóra elszámolás az átfogó ellenőrizhetőséget talán jobban biztosítaná. A tényleges karbantartást jobban tudnák ellenőrizni. Félő, hogy a szeméttelep előbb betelik, mint azt tervezték. Az elkerülő útnak végleges nyomvonala még nincs. Ipari Parkot is elérhetővé kívánják tenni. Környezetvédelmi engedély megvan, ami nagyon komoly dolog, nehezen adják meg.
Girasek Károly képviselő: Fajsúlyos témákról van szó. Pontosabb lehetett volna a tájékoztató. A fogalmazás nem mindenhol érthető. Elvi nyomvonalról kellene beszélni, nem újról van szó.

A képviselő-testület a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót 13 igen szavazattal, egyhangúlag tudomásul vette.

Mezőfi Zoltán polgármester tájékoztatja a megjelent állampolgárokat, hogy a közmeghallgatáson, közérdekű kérdéseket tehetnek fel a képviselő-testületi tagok, a polgármester és jegyző felé.

A polgármester szavazásra teszi fel a meghívón szereplő napirendi pontokat, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbiak szerint tárgyalt.

 
Napirend
Előterjesztő

 

Közszolgáltató szervezetek
vezetői
Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester
Kapecska Ferencné jegyző
Kapecska Ferencné jegyző
Mezőfi Zoltán polgármester
 

Mezőfi Zoltán polgármester javasolja, hogy a megjelent állampolgárok az első napirendnél, a közszolgáltató szervezetek tájékoztatójánál kapjanak szót, ne csak a napirendek lezárása után szólhassanak.

A javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.


1./ Tájékoztató a közszolgáltató szervezetek, TIGÁZ, Posta, ÉMÁSZ, Kábel TV, 
Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. tevékenységéről
Előterjesztő: Közszolgáltató szervezetek vezetői

TIGÁZ tájékoztatójával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Posta tájékoztatója:
Girasek Károly képviselő: A Posta megjelent vezetőjétől kérdezi, hogy adottak-e a megfelelő feltételek a kézbesítéshez? Úgy hallotta, a leveleken kívül a kihelyezett postaládákba mást is be szoktak dobálni. Déli ebédszünet miatti zárva-tartás és a szombati nyitva tartás ügyében történt-e előrelépés?
Havas Vilmosné képviselő: A TV-ben és a sajtóban is sokat beszéltek a most meg növekedett nyugdíj kihordás veszélyeiről, van-e védőőrizetre lehetőség Rétságon?
Mezőfi Zoltán polgármester: Rétságon a Polgárőrség nyújtott segítséget, közreműködtek a megemelt nyugdíjak kihordásában. Az ebédidőt köteles kiadni a munkáltató, az jár minden dolgozónak. A szombati nyitva tartást nem kívánja a posta finanszírozni.
Jakubecz Tamásné postahivatal vezető: Köszöni a rétsági Polgárőrség segítségét, közreműködését a megemelt nyugdíj kihordásakor. A kézbesítés feltételei biztosítottak. Nem tapasztalták, hogy a postaládákba a küldeményeken kívül mást is elhelyeztek volna.
Dr. Tóth Mária képviselő: A kézbesítők hozzáállásával, munkájával elégedett. Rendesen, előzékenyen végzik munkájukat. Köszönet illeti őket a végzett munkáért.
Girasek Károly képviselő: Szakszerű, kedves ügyintézés folyik a postahivatalban. Viszont a nyitvatartási idővel nem elégedett, az ebédidőt másutt is kiveszik, mégsem zárják be a hivatalt. Szervezési kérdés. Egy városban illenék délben is nyitva tartani. A Posta vezetőivel újból fel kell venni a kapcsolatot a szombati nyitva tartással kapcsolatban.
Jávorka János képviselő: Korrektek, udvariasak a posta dolgozói.

ÉMÁSZ:

Girasek Károly képviselő: Az ÉMÁSZ jelenlévő képviselőjétől kérdezi, hogy az ügyfélszolgálati iroda megszűntetése okozott-e gondot az üzemszerű működtetésbe?
Kollár András ÉMÁSZ képviselője: A kezdeti nehézségek után beállt ez a rendszer. Üzemviteli problémát nem okozott az ügyfélszolgálat megszűnése, hisz a műszaki „mag” megmaradt. Nagyobb üzemzavarnál több kirendeltség is együtt dolgozik.
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Az ügyelet Rétságon 24 órás?
Kollár András ÉMÁSZ képviselője: 24 órás az ügyeleti ellátás a városban.
Havas Vilmosné képviselő: Ez a változás végső fokon jó következményekkel járt. A közvilágítás korszerűsítéssel sok probléma megoldódott. Kollár úrék nagyon közel állnak Rétsághoz, ez érezhető, és az is érezhető, hogy a hivatallal jó a kapcsolat. Köszöni a segítőkész munkát.
Girasek Károly képviselő: Úgy tapasztalja, hogy korszerű szolgáltatás megy végbe. Viszont a villanyvezetékekre lógó faágak kérdésében lépni kell. Balesetveszélyes, és zavarforrás is lehet.
Kollár András ÉMÁSZ képviselője: Természetesen a hivatallal együttműködve a problémát meg kell oldani, az emelőkaros gépet rendelkezésre bocsátják.
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Jelentős beruházásokat hajtottak végre, jól működő rendszer jött létre. Együttműködési készség, segítőkészség tapasztalható, ami elsősorban Kollár úrnak köszönhető.

Kábel TV Szolgáltató:

Horváthné Moldvay Ilona rétsági lakos: A Kábel TV szolgáltatójától kérdezi, hogy szabályozza-e valami, hogy hány méterre lehet letenni oszlopot a kerítéstől.
Girasek Károly képviselő: A bejelentett kábel-TV-és hibát mennyi idő alatt kell megjavítani? A szerződés felbontás hogyan történik? Milyen internetes szolgáltatást csinálnak, ugyanis az autójukon szerepel ez a reklám. Miért nem az általános szerződésben szereplő, jóváhagyott díjtételeket alkalmazzák?
Kiss Attila István KÁBEL TV szolgáltató képviselője: Az oszlopok felállítására az engedélyt megkérték, és megkapták. Nincs szabályozva, hogy hány méterre lehet a kerítéstől az oszlopot állítani. Előfizetési szerződéssel rendelkező ügyfél hibabejelentését 72 órán belül kell elhárítani. Nem tud róla, hogy hirdetnének internetes szolgáltatást. Szerződést írásban lehet felbontani.
Girasek Károly képviselő: Nem elégedett a Kábel TV szolgáltatással. Született egy megállapodás, amit a szolgálgató nem tart be. Sok probléma van. Nem lehet valaki kerítésére építeni oszlopot. A lakónak a véleményét ki kell kérni. Az Orgona-közben a szomszédja területén megy a kábel, pedig nem járult hozzá. Jogsértéseket nem lehet elkövetni. Jelentett be hibát, de azóta sincs megjavítva. Érvényes szerződése van, mert azt nem mondták fel neki írásban, de a hibát mégsem javították ki. Kiss Attila István őt megzsarolta, azt mondta, „ha testületi ülésen akadályozom a munkáját, akkor nekem nem lesz Kábel tévém.” Ilyen zsarolásnak ő nem tesz eleget. Ennél lényegesen fontosabb, hogy az önkormányzat a megállapodásban a lakók védelmében azt az egyet kérte, hogy Hírközlési Felügyelet által mindenkor pecsétjével ellátott általános szerződési feltételeket alkalmazza. A kábel TV társaság nem ezt teszi. Jelenleg is csak olyan általános szerződés van érvényben, ahol jelen pillanatban pl. 2200 Ft körül van a legmagasabb díjcsomag értéke. Kiss úr 2.600 Ft körüli összeget szed. Kardinális kérdés, mert az állampolgár joggal érzi, hogy nem azt az összeget fizeti, amit törvény szerint szedhetne a szolgáltató. Törvény szerint csak annyit kérhet, amit a HIF tudomásul vett. Ez volt az egyik alku kérdése. A művelődési ház sem ér oda ahhoz a ponthoz, amelyikhez a megállapodás szerint érnie kellene. Így a gépek, amik rendelkezésre állnak, nem beüzemelhetők. Kéri, hogy a szolgáltató a lakosság érdekében tartsa be a megállapodásban szereplő pontokat. A szolgáltatás történjen a megállapodás szerint.
Kiss Attila István Kábel TV szolgáltató: Ő Girasek Károly képviselőt semmilyen módon nem zsarolta meg. Ezt kikéri magának, saját nevében, és cége nevében is. Girasek úrnak a szerződést írásban, tértivevénnyel, ajánlottan feladták, át is lett véve. Az Orgona közben lakók által aláírt nyilatkozattal rendelkeznek, hogy földben, levegőben a kábelt vezethetik.
Girasek Károly képviselő: Ez nem felel meg a valóságnak. Két tértivevényes levelet kapott a szolgáltatótól, de mindkettő az önkormányzati ügyben érkezett. Az internetes hirdetés és piros személygépkocsin szerepel. Ez reklámnak minősül. Nem lehet olyat hirdetni, amit nem szolgáltatnak.
Mocsári Gergely képviselő: Amióta az RKSZ átvette a kábel TV működtetését, jobb a szolgáltatás. Rövid időn belül javítják a felmerült hibákat. Törekednek a problémák megoldására.

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.:

Girasek Károly képviselő: A Vízmű jelenlévő képviselőjétől kérdezi, hogy a 2 elemes vízszámlálásnak milyen tapasztalatai vannak? A kamerás felülvizsgálat alapján azt tartalmazza a tájékoztató, hogy a tisztítóba több víz folyik be, mint amennyi víz a vezetékekből kifolyik. Mit lehet ez ellen tenni, mik a terveik?
Patterman Józsefné képviselő: A nagy vízveszteségnek mi az oka? A tájékoztatóban szerepel, hogy az önkormányzat segítségét kérik az átalányszámlás lakások felszámolásában, ez önkormányzati feladat?
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Ha összehasonlítják a vízveszteséget más településekkel, milyennek minősül Rétság? 50 %-nál is több szennyvíz érkezik a telepre, mekkora lehet ebből a csapadékvíz aránya? A magas vízdíj miatt sokan a saját kútjukat használják, a csatornába meg sok megy. Milyen lehetőség van ennek ellenőrzésére, felderítésére? A képviselők nem tudtak az üzemlátogatásról, pedig szívesen elmentek volna.
Gere József Vízmű képviselője: Bevált a csekkes befizetési módszer. Sajnos azonban a kintlévőség nem csökkent ezáltal. A rendszer kamerás vizsgálata befejeződött, sok zugbekötésre derült fény, azóta csökkent a tisztítóra bemenő szennyvíz mennyisége is. A tisztítót a befolyt csapadékvíz azt nagyon megterheli. 4 átalánydíjas lakás van Rétságon. Igyekeznek a mérősítést megoldani. Az üzemlátogatáson a polgármester és Miklián Attila csoportvezető vett részt.
Sirkó Jánosné rétsági lakos: Kertes házban lakik, kútja nincs. Nyári időszakban csökkentik a vízdíjat a kertes házakban? Vízdíjat ki állapítja meg, miért ilyen magas az? Tudomása szerint Nógrád megyében itt a legmagasabb a vízdíj.
Gere József Vízmű képviselője: 2.500 Ft-ért adják a 6.000 Ft-os vízmérőórát, mely felszerelésével a locsolásra használt víz levonásra kerül a szennyvízdíjból. Vízórák bemérhetők műszerekkel.
Mezőfi Zoltán polgármester: Nógrád megyében nálunk legalacsonyabb a víz és csatornadíj.
Belovai Gabriella tolmácsi lakos: A víz jellemzőit hogyan ellenőrzi a Vízmű? Ugyanez a kérdés a TIGÁZ képviselőinek is feltehető. Van-e kötelezettségük, ha nem tudják a minőséget biztosítani?
Gere József Vízmű képviselője: Az ÁNTSZ ebből a szempontból a felügyeleti szervük, félévente vizsgálja a víz minőségét. Vízlágyító berendezések működnek, a keménységi fokot lejjebb sikerült venni.

Varga Imre TIGÁZ képviselője: A fűtőértéknek megfelelően történik a számlázás. Felajánlja, hogy polgármesterrel, és képviselőkkel végezzenek el egy mérést, ott ahol javasolják, így igazolni lehet azt, amit kiszámláznak.

Girasek Károly képviselő: Stabilan megbízható a Vízmű szolgáltatása. Ha valamilyen akcióra kerül sor, a tájékoztatásra nagyobb hangsúlyt kell helyezni. Csatorna-ügyben ha vétkes az önkormányzat, akkor tenni kell ellene. Úgy látja, hogy a Vízmű viszonya normalizálódott a lakossággal.
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöni a meghívott vendégeknek a munkáját, jelenlétét. Megállapítható, hogy az önkormányzat együttműködése jó a közszolgáltató szervekkel.

A polgármester felkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben közérdekű bejelentése, kérdése van a jelenlévőknek, tegyék meg azt.


2./ 2003. évi költségvetés időarányos teljesítése
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság elnöke: A vitában a Művelődési Központ bevételeinek alakulásával kapcsolatban hangzott el vélemény, miszerint lényeges elmaradás van, ez vagy túltervezést, vagy rossz szakmai munkát jelent. Reálisabban kell tervezni. Ugyanakkor a művelődési ház jól el van látva, magas a finanszírozás, és emellett alacsony a bevételi terv teljesítése. A működési kiadások teljesítése időarányos, megnyugtató. A fejlesztés más kategória, ott a kifizetések nem olyan ütemben jelentkeznek. Innovatívabban kell gazdálkodni. Egy vélemény hangzott el arról, hogy a képviselői keret működése törvénytelen. A bizottság szerint az előterjesztés precíz, részletes anyag. Sorozatban tárgyalják, rendszeres információ van a végrehajtásról. 
Módosító indítványként hangzott el, hogy a 13. havi illetményt köztisztviselőknek és közalkalmazottaknak egyaránt az idei évben kell kifizetni, helyi számfejtés után, december 15-től kezdődően, amennyiben a számlaegyenleg ezt lehetővé teszi.
Az előterjesztés jól tükrözi a helyzetet. Az előterjesztést elfogadásra javasolják.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a  2003. évi költségvetés időarányos teljesítésére vonatkozó módosított határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadott, és meghozta alábbi határozatát:
99/2003. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2003. évi költségvetés időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja.
Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények folyamatos működtetése, az önkormányzat pénzügyi egyensúlya a kiadások ütemezésével biztosított volt.
A költségvetésben tervezett feladatok végrehajtását biztosítani kell.
A köztisztviselők december 31-ig esedékes 2003. évi havi illetményével együtt ki kell fizetni – a közalkalmazotti törvény alapján januárban esedékes – közalkalmazottak részére is az ez évre járó 13. havi illetményt.
A 13. havi illetmények ez évben átfutó tételként könyvelt nettó összegének átmeneti fedezetét a fel nem használt fejlesztési tartalék biztosítja. A 2004. január hónapban terhelésre kerülő 2003. évi 13. havi illetmény a jövő évi költségvetésben tervezett előirányzat terhére kerül elszámolásra.
Határidő: 2003. december 31.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
A polgármester felkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben közérdekű bejelentése, kérdése van a jelenlévőknek, tegyék meg azt.


3./ 2004. évi költségvetési koncepció
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság elnöke: Az ülésen elhangzott, hogy a koncepció nincs köszönőviszonyban a ciklusprogrammal, ami nincs is. Nem jó megoldás, ha megnyirbálnak intézményi kiadásokat, hanem a fölösleges kiadásokat kell felderíteni. Innovatív gondolkodás, gazdálkodás itt is felvetődött úgy, hogy nem terveznek olyan kiadást, ami bevételt hozna. Ugyancsak a művelődési házról hangzott el a legtöbb vélemény: a finanszírozás nő, a bevételi terve viszont csökken. Vitát váltott ki a költségvetési koncepcióban nem szereplő feladatok köre. Ezt a rangsorolási megoldást végül is a bizottság indokoltnak tartja, teljesítésük a közben megnyíló anyagi lehetőségek függvénye. Elhangzott, hogy a kötelező intézményi kiadások mellett a csatorna beruházás a legfontosabb, mindent megelőző feladat, ami gyakorlatilag minden fejlesztési összeget elvisz. Az ÁFA mentesség összességében rosszabb lesz, mivel az eddigi visszaigénylési plusz lehetőség megszűnik. Ettől pl. a térítési díjak meg fognak változni. A 34 ha költségei csak becslésen alapulnak. Az óvodánál a 3 milliós költség csak a balesetveszély elhárításához elég, a teljes költség kb. 10 milliós nagyságrendű. A hivatal alsó vizesblokkja 3 milliós összege a mozgáskorlátozottak feltételeinek kialakítását is tartalmazza. A bizottság hangot adott annak a véleményének, hogy tűrhetetlen az önkormányzatok évről-évre rosszabb központi finanszírozása. Nem a rossz gazdálkodás eredménye, hogy sorozatban adósodnak el az önkormányzatok. Évről-évre vita, hogy a költségvetés mennyire legyen mértéktartó, vagy innovatív. Az önkormányzat nem mérhető össze egy vállalkozással, mert teljesen más feladatokat és más körülmények között kell elvégeznie. Azzal számolhatnak csak, aminek a fedezetét látják, ugyanakkor egy rangsorolt feladatterv szükséges, hogy a közben adódó lehetőségeket is ki tudják használni. Felvetődött, hogy a képviselői keret maradványa jelenjen meg a jövő évi költségvetésben, illetve a maradvány elszámoláskor foglalkozzanak vele. Javaslat volt, amit a bizottság támogat is, hogy a laktanya őrzés fedezete a jövő évi költségvetésben legyen megjelenítve attól függetlenül, hogy jelenleg vagy a jövőben mi a helyzet (Penta Kft., illetve megvételi szándék). Felvetődött, hogy pl. a saját felújításokat a műszaki csoport végezhetné, illetőleg akár társadalmi munkát is lehetne szervezni. Válaszként elhangzott, hogy a műszaki csoportban nincs erre megfelelő szakember, a társadalmi munka meggondolható, bár ennek szervezési feltételei már nem olyanok, mint valamikor voltak. Kritikai véleményként került elő, hogy nincs még egy ilyen 3000 fős település, ahol ennyit adnának a sportra és a művelődésre. Elhangzott, hogy a nagyoroszi laktanyabezárás vélhetően gyorsítani fogja majd a rétsági körülmények rendeződését is, bár a legutóbbi megkeresést a HM irányában a pénzügyminiszterhez meg kell ismételni. A bizottság a koncepciót többségi szavazással elfogadásra javasolja. 
Mocsári Gergely TK Bizottság elnöke: Az ülésen elhangzott, hogy a Ten Cate Enbi Kft. jövőre belép az iparűzési adóba, nagy áttörést viszont nem okoz. 2004. évi koncepció 1 %-os fejlesztést sem tartalmaz. Pályázatokat kell benyújtani, hogy fejlesztést lehessen végrehajtani. A 34 ha-s területet ha megkapnák, tudnának-e telkeket kimérni? Akár hitelből is, de meg kell oldani. Nem fogalmaz meg új feladatokat a koncepció. Módosító javaslatuk a 7. pont utolsó sorában egy szó törlése, ne jelenjen meg a „lehetőleg” kifejezés.
Dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság elnöke: Megnyugtató, hogy az intézmények fenntartása folyamatos. A bizottság a határozati javaslatot támogatja, jónak tartja. A karbantartások terén amire lehetőség van, meg kell oldani.
Girasek Károly képviselő: Az önkormányzat az idén is hozzájárul az intézmények stabil működéséhez. Lényegesen többet tesznek annak érdekében, mint amire fedezete van, és kötelessége lenne. Hiányzik egy jó ciklusprogram. Koncepció lehetne pl. az esővíz csatornába jutásának megszüntetése. Bár a kérdés nem egyszerű. Amit kifogásol, az a megközelítés, ami a határozati javaslat 1. pont 1-es francia bekezdésének utolsó állítása; hogy a „A bizottságok részletesen vizsgálják felül az intézményi költségvetéseket és tegyenek javaslatot a működéshez még nélkülözhető előirányzat csökkentésre”. Indítványozza, hogy a mondat így szóljon: „A bizottságok részletesen vizsgálják felül az intézményi költségvetéseket és tegyenek javaslatot.” Közterület használati díjak, és egyéb bírságokat realizálni kell, ez is pénz.
Dr. Tóth Mária képviselő: Nem volna szabad, hogy az ilyen nehéz helyzetben lévő önkormányzat a Művelődési Központra több tízmillió forintot fordítson. Fele részben a honvédség tulajdona a Művelődési Központ, járuljanak hozzá a működéshez, fenntartáshoz. Vegyék figyelembe, hogy tanévkezdéshez 1.500 Ft-ot kaptak a tanulók. Ez szégyen. Iszonyatos szám amivel a Művelődési Központot támogatja az önkormányzat, ugyanakkor alapvető feladatokra nem jut. A művelődési központ nem teljesít, kivétel a könyvtár. Ezért nem fogja ezt a napirendet sem megszavazni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel Girasek Károly képviselő módosító indítványát, amit a képviselő-testület 11 igen, 2 ellenszavazattal elfogadott. Szavazásra teszi fel továbbá a TK bizottság 7. ponttal kapcsolatos módosító indítványát, miszerint a lehetőleg szó kimarad, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott. A Pénzügyi Bizottság javaslatát, ami a laktanya őrzésének teljes költségének szerepeltetésére vonatkozik, 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással a képviselő-testület elfogadta.
A képviselő-testület a módosító indítványokkal együtt a 2004. évi költségvetés koncepció határozati javaslatát 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadta, és meghozta alábbi határozatát:
100/2003. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2004. évi költségvetési koncepciót megtárgyalta, azt elfogadja. A határozat háttérszámításait az 1-4. számú mellékletek tartalmazzák. A testület megállapítja, hogy
-a költségvetés működési célú kiadásainál továbbra is kiemelt cél az intézmények szintentartott működtetése, az önkormányzati alapfeladatok ellátása a hiány csökkentése mellett.
-a számított hiány nagyságának mértéke a költségvetés végleges összeállításáig olyan intézkedések megtételét igénylik, amelyek a források és kiadások jelenlegi nagyarányú egyensúlytalanságát enyhítik.
-a fejlesztési célú feladatoknál a szennyvízprogram teljes megvalósítását kell biztosítani.
A képviselő-testület a végleges költségvetés összeállítása érdekében az alábbi feladatokat határozza meg:
1./ Önkormányzati alapfeladatok ellátása, intézmények működtetése:
-A bizottságok részletesen vizsgálják felül az intézményi költségvetéseket.
-Az intézményi felújítási és karbantartási feladatok rangsorolt megvalósítására javaslatot kell tenni.
2./ A meglévő szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukciójának tervezői és szakértői költségvetést a kivitelezővel egyeztetni kell és a felülvizsgált rekonstrukciós költség fedezetét a költségvetésben ütemezni kell.
3./ A nem önkormányzati alapfeladatot jelentő garázsok kialakításról a teljes kiviteli költség alapján végzett felmérés eredményének ismeretében dönt a testület.
4./ Kiemelten kell kezelni a lakóterület bővítéshez szükséges 34 ha terület tulajdonjogának megszerzését, az ehhez szükséges fedezetet a költségvetésben ütemezni kell.
5./ A volt laktanya területén kialakítandó telkek vonatkozásában el kell járni az elidegenítési tilalom feloldása érdekében. A közműbővítési engedélyterv dokumentáció és kiépítés költségét pontosítani kell. A költségvetésben a telekalakítás költségét és telekár bevételét ütemezni kell. 
6./ A térítésmentesen átvett volt honvédségi objektum hasznosításának előkészítését a PEA pályázat eredményének függvényében kell biztosítani. A laktanya őrzés teljes költségét ütemezni kell.
7./ Az intézményi eszköz beszerzések és felújítások, út felújítások, járda építés, telekalakítás pályázati lehetőségeit fel kell mérni, és a pályázathoz szükséges saját erőt a költségvetésben ütemezni kell.
8./ A fejlesztési célú bevételek növelése érdekében, a rendezési terv előírásait is figyelembe véve fel kell mérni a reálisan értékesíthető önkormányzati területeket. Az ipartelepítésre is alkalmas pusztaszántói földterület induló eladási árának meghatározásával a mielőbbi értékesítést indokolt előkészíteni.
9./ A vonatkozó jogszabályok alapján elkészített, bizottságok által felülvizsgált intézményi költségvetések és egyéb szakfeladatok előirányzatait tartalmazó 2004. évi költségvetést a testület januári ülésén kell előterjeszteni. 
Határidő: 1-8. pont január 10.
9. pont szöveg szerint
Felelős: 1 pont: Majnik László Pénzügyi Bizottság elnöke
Mocsári Gergely Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
Dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság elnöke
Intézményvezetők és Kapecska Ferencné jegyző
2. 4. és 5. pont: Mezőfi Zoltán polgármester
Bulejka András főmunkatárs
3. és 6. pont: Mocsári Gergely Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
Mezőfi Zoltán polgármester
Bulejka András főmunkatárs
7-8. pont: Kapecska Ferencné jegyző
Büki László főtanácsos
Bulejka András főmunkatárs
A polgármester felkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben közérdekű bejelentése, kérdése van a jelenlévőknek, tegyék meg azt.4./ Terület és üzlethely vásárlási kérelem
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Az Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Rt. kérelmét a bizottság egyhangúlag támogatja, a határozati javaslat szerint javasolják a terület eladását.
Mocsári Gergely TK Bizottság elnöke: Bizottsága véleménye megegyezik a Pénzügyi Bizottság álláspontjával.
Girasek Károly képviselő: Támogatja a vásárlási kérelem elfogadását. Egyben konzultálni kell a kérelmezővel, hogy az adótorony működését vizsgálják felül, mert a TV 2 sűrűn meghibásodik.
Mezőfi Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a terület vásárlási kérelemre vonatkozó határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és meghozta alábbi határozatát:
101/2003. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta az Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Részvénytársaság önkormányzati tulajdonú terület vásárlási kérelmét, azt támogatja.
Hozzájárul, hogy a 05/5 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, 396 m2 nagyságú, kivett művelési ágú, a kérelmező tulajdonában lévő TV. átjátszóállomás által elfoglalt terület 1.000 Ft/m2 áron az Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Részvénytársaság részére értékesítésre kerüljön.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adás-vételi szerződést fentiek szerint megkösse.
Határidő: értesítésre: december 2.
Felelős: előkészítésért: Kapecska Ferencné jegyző
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Bizottsága tárgyalta a Fülöp-Hús Húsipari Kft. üzlethely megvásárlására irányuló kérelmét. A testület előzőleg úgy döntött, hogy nem támogatja a kérelmet, ugyanakkor kérték a tervezőtől a kihajtó jelölését. A terv a jelenlegi épület lebontását is előidézi. Viszont van a kihajtásnak más lehetősége is. Felkérik a tervezőt, hogy a Zrínyi utcai kihajtásra más módot dolgozzanak ki. Javasolják a terület értékesítését, 4.000 Ft/m2 áron. A lakosság és település érdeke, hogy megoldás szülessen. A húsbolt akkor tud megfelelni a szigorodó előírásoknak, ha az üzletet bővítik, ehhez viszont szükséges a terület megvásárlása.
Havas Vilmosné képviselő: A vállalkozónak segíteni kell. Támogatja a kérelem elfogadását.
Dr. Tóth Mária képviselő: Támogatja a kérelmet. A tervező a bizottsági ülésen felajánlotta, hogy bérmentve megrajzolja az új kihajtási lehetőséget a terven.
Girasek Károly képviselő: A terv felháborító. Testületi döntés után senki ne írja le, hogy „szakmailag” nem indokolt. A döntést végre kell hajtani. Vissza kell a témát hozni, és megszavaztatni. Valaki ebben az ügyben „hülyére” veszi a testületet. A Tűzoltószertár lebontása hosszútávon indokolt. Lehet, hogy nem is tervező tervezte, mert ez szakmailag igen rossz megoldás. Nem az kerül végrehajtásra, amit döntött a testület. Méltatlan az építési hatósági munkához, és a testületi munkához. Ebben a témában talán nem is most kellene dönteni, hisz télen úgysem fognak építkezni. Készüljön egy új térkép.
Jávorka János képviselő: Ne halasszák tovább a döntést. A vállalkozónak május 1-ig hűtőkamrát kell építeni, ha nem, akkor bezárhatják a boltot. Bízzák meg a tervezőt, aki ingyen felvállalta a rajz elkészítését.
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Indokolt segíteni a vállalkozónak, ez a város érdeke. a „Szakmailag nem indokolt” kifejezést Szarvas Béla tervező többször is használta, ezt idézte előterjesztésében a jegyző. Ez a kitétel tényt közöl, nem a testületnek szól. Bizottság javaslatát támogatja.
Kapecska Ferencné jegyző: Kísérőlevéllel ment a tervezők felé a testületi döntésnek megfelelően a felkérés, a rajz módosítása érdekében. Visszautasítja, és kikéri az apparátus nevében is azt a feltételezést, hogy tervező nélkül, a hivatalban került feltüntetésre a tervlapon a kihajtó út. A tervlapot ülés után, vagy szünetben szívesen megmutatja a képviselőknek. Az EU-s előírások betartása miatt sürgős a vállalkozónak a döntés. Az előterjesztésben a tervezői véleményre hivatkozva került megfogalmazásra az, hogy szakmailag nem indokolt a kihajtási lehetőség feltüntetése.
Mocsári Gergely képviselő: Több alternatíva kerüljön kidolgozásra, és az kerüljön vissza a testület elé.
Mezőfi Zoltán polgármester: A bizottsági módosító javaslatát, miszerint a tervező dolgozzon ki más kiközlekedési megoldást, és a kialakított üzlethely 4.000 Ft/m2-es áron kerüljön értékesítésre, képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és meghozta alábbi határozatát:
102/2003. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fülöp-Hús Húsipari Kft. – Göd, Pesti u. 60/a. – 209/9. hrsz-ú üzlethely megvásárlására vonatkozó kérelmét, azt támogatja.
1./ Hozzájárul, hogy az 59 m2 nagyságú, 209/9 hrsz-ú üzlethely 4.000 Ft/m2 áron kérelmező részére értékesítésre kerüljön.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti feltételekkel az adás-vételi szerződést megkösse.
2./ Felkéri a város településrendezési tervét készítő Regionál Tervező és Fővállalkozó Kft-t, hogy a majdani buszpályaudvar Zrínyi utcai megközelítési lehetőségeire dolgozzon ki alternatívákat. A kidolgozásra kerülő közlekedési lehetőségek közül a képviselő-testület által elfogadott megoldást kell majd a tervlapon jelölni.
Határidő: értesítésre december 5.
Felelős: 1. pont Kapecska Ferencné jegyző
2. pont Büki László főtanácsos
A polgármester felkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben közérdekű bejelentése, kérdése van a jelenlévőknek, tegyék meg azt. 


5./ Szolgálati lakás vásárlási kérelem
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság rövid vita után 1 tartózkodás mellett nem támogatja a szolgálati lakás értékesítését, mivel ez kifejezetten a munkaviszonyhoz kötődő, rendelőként és irodaként is szolgál.
Mocsári Gergely TK Bizottság elnöke: A kérelemben felsorolt feladatok, nem bérbeadói feladatok. Alig van szolgálati lakás a városban, nem javasolják az értékesítést.
Dr. Szabó Mariann képviselő: Nem tudja elképzelni, Kása dr. lakásában hogyan lehetne rendelő?
Dr.Katona Ernő alpolgármester: A lakás állaga rossz. Kása doktorra hosszútávon számíthat a város. A tulajdonosnak kötelmei vannak a szolgálati lakással kapcsolatban. Koncepció volt, hogy esetleg újabb szolgálati lakások fognak épülni. Értékesítés esetén ennek a lakásnak az árát is erre lehetne költeni.
Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra teszi fel a szolgálati lakás vásárlási kérelem határozati javaslatának bizottságok által támogatott A változatát, amit a képviselő testület 7 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 3 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
103/2003. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Kása Géza Rákóczi út 34. I/4. szám alatti önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás megvásárlására vonatkozó kérelmét, azt nem támogatja.
A Rákóczi út 34. I/4. szám alatti lakás – hatósági állatorvosi feladat ellátásához kötött – szolgálati jellegét nem szünteti meg.
Határidő: értesítésre: december 4.
Felelős: Kapecska Ferencné jegyző
A polgármester felkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben közérdekű bejelentése, kérdése van a jelenlévőknek, tegyék meg azt.


6./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Girasek Károly képviselő: A 34 ha-s terület ügyében Pulay Gyulával találkozott-e a polgármester úr?
Mezőfi Zoltán polgármester: Hétfőn érkezett Pulay Gyulától írásos válasz, már nem az ő jogkörébe tartozik az ügy, hanem a pénzügyminiszterhez. Ő maga nem látja akadályát a dolognak. A közeli napokban elküldik a levelet a Pénzügyminisztériumba.
Girasek Károly képviselő: Több történt egy kevéssel, mint az elmúlt időszakban, de tovább kell lépni. Szükséges, de nem elégséges lépések történtek. A 34 ha-s terület ügyét gyorsítani szükséges. Minden értelmes jelentkezőtől be kell kérni a hasznosítással kapcsolatos projekteket. A laktanyával kapcsolatos ajánlatokat gyűjteni kell. Megnövekedhet a csatlakozás keretében az ilyen ingatlanok utáni kereslet. A cél, hogy történjen valami a hasznosítás terén, de megfelelő garanciával. Döntésre még nem alkalmas az ajánlat. A tájékoztatót elfogadja.
Mezőfi Zoltán polgármester: Ő azt az utasítást kapta a testülettől, hogy elsősorban intézményt próbáljanak meg letelepíteni Rétságon. Más komoly érdeklődő nem volt. Munkát kereső építőipari cégek jelentkeztek csak. Hétfő reggel fél 9-kor indulnának Budapestre, amelyre minden képviselőt meghív. A referenciaként szolgáló oktatási intézményt néznék meg. Ha most nem aktuális több képviselőnek, a közeljövőben újra szervez egy utat.
A képviselő-testület a kiemelt feladatok állásáról szóló tájékoztatót 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.


7./ Egyebek
Mezőfi Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a következő testületi ülés december 30-án, 14 órai kezdettel kerüljön megtartásra.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Majnik László képviselő: Nógrád Megyei Hírlaptól megkeresték, hogy a települések adatait tartalmazó készülő Almanach kiadását az önkormányzat is támogassa. 2 lapot szeretnének Rétságnak biztosítani, ehhez 90.000 Ft támogatást kérnek. Állásfoglalást kérnek, mert két hét múlva nyomdába kerül a tervezet.
Mezőfi Zoltán polgármester: Ez teljes terjedelemben a Nógrád Megyei Hírlapban is megjelenne, és szép kötésben az Almanachban is.
Girasek Károly képviselő: Nem támogatja a kérelmet. Sok ilyen kezdeményezés van. Melyik a hiteles? Kereskedelmi szolgáltatásról van szó. Azt támogatja, hogy az önkormányzat ingyen adjon fényképet, és az is támogatás, hogy Rétság címerét használhassák. Az Almanachot értékesíteni is fogják, üzleti fogás van a dologban. Maximum 50 eFt-tal lehetne támogatni, de ennek ellenében annyi példányt kellene kapnia az önkormányzatnak az Almanach-ból. Véleménye szerint ilyen típusú adattárra nincs már szükség, minden interneten van. Minimális támogatást javasol.
Kapecska Ferencné jegyző: Egyetért Girasek képviselő úr véleményével. Kereskedelmi jellegű vállalkozásról van szó. Az önkormányzat rosszul áll anyagilag, a 90 eFt is sokat számít. Adtak már több ilyen kiadványhoz is támogatást, nem túl jók a tapasztalatok. Hírlap így is kap támogatást, ingyen használ irodahelyiséget a hivatalban. Nem támogatja a kérelmet.
Dr. Tóth Mária képviselő: Támogatja a kérelmet, ez a kiadvány a várost ismerteti meg. Kevesebb összeggel, és valóságos anyagok közlésével együtt javasolja a kiadvány támogatását. Megjelent a KISOKOS, de lényegtelen adatokat tartalmaz csak Rétságról. 30 eFt támogatás megállapítását javasolja.
Girasek Károly képviselő: WEB-lapra kellene fordítani ezt a pénzt.
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Tudni szeretné mit tartalmaz majd az a két felajánlott lap.
Dr. Szabó Mariann képviselő: Támogatja a kérelmet, de azzal a feltétellel, hogy előre tudni kellene, mit tartalmaz majd a kiadvány Rétságról.

/Dr. Katona Ernő alpolgármester távozott az ülésről./

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Nógrád Megyei Hírlap által kiadásra kerülő Almanach 30.000 Ft-os támogatását, amit, a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 tartózkodással, 1 ellenszavazattal elfogadott, és meghozta következő határozatát:

104/2003. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei Hírlap almanach kiadásának támogatására vonatkozó megkeresését, azt támogatja.
A megye településeinek jelentős adatait tartalmazó almanach kiadásához 30.000 Ft támogatást biztosít.
A költségvetés módosításakor a 30.000 Ft támogatás fedezetét átcsoportosítással kell biztosítani.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: költségvetés módosításért Kapecska Ferencné  jegyző
Girasek Károly képviselő: A Nógrád Hírlap tudósítója 6 hónapnál hosszabb ideje használja a kisebbségi önkormányzatok irodáját, de a testület ebben a kérdésben nem döntött. Tisztázott legyen a jogviszony. Úgy látja irodaszerűen működik, de nem önkormányzati céllal.
A polgármester urat kérdezi, hogy a kávéház leadásával kapcsolatban született-e megállapodás közte, és a művelődési központ igazgatója között? Reklámok leszedése megtörtént-e?
A közlekedési anomáliákat kezelni kell. Tájékoztatja a képviselő-társakat, hogy Rétság focicsapata veretlen az őszi fordulóban.
Mezőfi Zoltán polgármester: Közölte a művelődési központ igazgatójával, hogy derítse ki a költségeket. Nem zárkózik el az együttműködéstől. Erkölcsi felelősséget a „nyakába lehet varrni.” Nincs olyan kötelezettsége, ami terhelné még. 3 munkahely megszüntetésre került ezzel a döntéssel, és 2 millió Ft-ról mondott le az önkormányzat a kávéház bezárásával egyidejűleg.
Dr. Tóth Mária képviselő: Nem érti Girasek képviselő úr felvetését. Nem tudja miért tartozik a polgármester és Művelődési Központ igazgatója közötti polgárjogi szerződés boncolgatása a testületre. Folyamatosan fel fogja tenni az erre vonatkozó kérdéseit? Kérdezze meg a polgármestertől a folyosón, ne az ülésen. Egyébként is a polgármester kültag volt a Bt-ben, nem is nyilatkozhatna.
Girasek Károly képviselő: Megnyugtatja, hogy törekszik a polgármester az együttműködésre. A képviselő-testület engedélyezte annak idején a bérletet, joga van annak megszűnésével kapcsolatos dolgokra rákérdezni. Az önkormányzat pénzéből kell helyreállítani a károkat.
Dr. Tóth Mária képviselő: Sajnos Végh úr nincs jelen, mint a Hangadó felelős szerkesztője. Egyetlenegy interpellációja nem jelent meg a Hangadóban, de a Girasek úr által feltett „kérdés” és annak minősített válasza igen. Ragaszkodik hozzá, hogy ezentúl jelenjenek meg az interpellációi. Végh József minősítette a felé eljuttatott figyelmeztetést, emiatt helyreigazítást fog kérni. Nincs joga a minősítéshez. Lehet, hogy kéri utólag jelentessék meg az interpellációit. A lap nem objektív, felesleges ilyen költségen fenntartani.
Kapecska Ferencné jegyző: A Nógrád Megyei Hírlap az irodát a két kisebbségi önkormányzattal kötött megállapodás alapján használja.

Styasznyi Ivánné rétsági lakos: Girasek úr feltette a kérdést, miért nem jön a lakosság a közmeghallgatásra. Véleménye szerint azért, mert a lakosság csak egyebek-be kérdezhet, a napirendekhez nem szólhat hozzá. Ezt etikátlannak tartja. Továbbá a lakosság unja a „se eleje, se vége dumákat”. Úgy látja, félnek az emberek Rétságon, azért íratnak balassagyarmati újságcikket.

Sirkó Jánosné rétsági lakos: A képviselők közül senki nem volt jelen a szüreti műsoron, szégyen a művelődési központra, hogy ilyen műsort hozott ide. Förtelem volt, ezért kár fizetni. A zenés előadás jól sikerült. A hallásvizsgálat nagyon jó szervezés volt, korrektek voltak a vizsgálók. Köszöni dr. Szájbely Ernőnek a szervezést. Jókai utcában a csatorna építést követő helyreállítással a lakók nem teljesen elégedettek.

Dr. Szájbely Ernő képviselő: Tavasszal megismétlik a hallásvizsgálatot. Nem érti, miért fél bárki is Rétságon? Miért nem meri valaki a nevét felvállalni, ha újságcikket irat? A balassagyarmati kórházigazgató kéri, ha negatív tapasztalata van valakinek az ellátás kapcsán, jelezze felé, mert máshogy nem jut a tudomására.

Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.

kmft.

                   Mezőfi Zoltán                       Kapecska Ferencné

                   polgármester                                 jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-