Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2010-re
-


Tekintve, hogy a legutóbbi - rendes - képviselő-testületi ülése témájaként semmi előzetes tájékozatató nem látott napvilágot, tulajdonképpen nem tudható, hogy részleteiben miről is döntött a testület. Csak az tudható, ebben az évben is meghirdeti az ösztöndíjpályázatot.  Alább a szűkszavú közleményt hozzuk nyilvánosságra. Továbbá elérhetővé tesszük - akár kinyomtathatóan - a részletes pályázati tájékoztatókat, és a pályázati űrlapokat, ha már azt a hivatalos helyeken érthetetlen módon mellőzik. 
      (Felvetődik a kérdés, hogy csak nem a közpénzen való atyáskodás, a személyes befolyásolás, a személyes nagylelkűséget akarják sugallni, már azzal is, hogy a törvény által biztosítható pályázati űrlapot kinek és hogyan adják át. Avagy már abban is szeketálnának, hogy ki kaphat űrlepot? Ez megengedhetetlen! A mai korban nem elvárható, hogy a többnyire zárt hivatali feljáró mellett az ügyintézési időben általában tanulmányaik miatt itthon sem lévő fiatalok letölthessék az összes vonatkozó dokumentumot. Nem így Rétságon, amit nem is tudunk hogyan értékelni. Az egyszerű, mindenki számára időtakarékos módszer helyett feleslegesen foglalják le az ügyintézők idejét.
     Tekintve, hogy a testület nem határozott meg jövedelmi határokat, minden felsőoktatásban tanuló rétsági fiatalt arra tudunk biztatni, hogy adja be pályázatát. Az ösztöndíj ugyan szociális alapon itélhető meg, de a lassan évtizede tartó gyakorlat szerint mindenki nyert, aki pályázott. Alább a hivatalos közlemény olvasható.


FELHÍVÁS

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára 

2009. évben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Szociális Ösztöndíjrendszer ismét elérhetővé kívánja tenni az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára a felsőoktatásban való részvételt.

A pályázatra azok a rétsági állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik: 

 • A./ a képzésre vonatkozó keretidőn belül, nappali tagozatos felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
 • B./  a 2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizett, 2010/2011. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. 
Az ösztöndíj időtartalma: 
 • A./ felső oktatási hallgatók részére 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2009/2010 tanév második félév, és 2010/2011 tanév első féléve)
 • B./ felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (2010/2011. tanév, 2011/2012 tanév, 2012/2013 tanév)
 • A pályázatokkal kapcsolatos részletes szabályozás a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtekinthető.  A pályázat benyújtásához szükséges űrlapok a Polgármesteri Hivatal titkárságán beszerezhetők.
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. október 30.
  Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
  www.retsag.net
  ©Copyright
  E-mail
  Webmester
  <vissza
  ^fel-