Tanévzáró a nappali gimnáziumban
-
Áprilisban már beszámoltunk róla, hogy a mintegy két évtizedes hagyományra visszatekintő rétsági gimnázium 4. osztályos tanulói ballagtak, búcsúztak el az intézménytől. Az esti tagozat jelenleg a balassagyarmati Mikszáth Kálmán Gimnázium Szakközépiskola és Szakiskola kihelyezett tagozata, ahol mind a négy évfolyamban folyik képzés. Előző évben ugyanezen oktatási intézmény keretében beindult egy nappali tagozatos osztály is Rétságon. Tegnap tartottak ünnepélyes évzárót.
     Az iskola aulájában Horváth Sándor iparművész által tervezett kerámiafal előtt sorakoztak fel a diákok, velük szemben a szülők, érdeklődők, barátok várták az év utolsó hivatalos eseményét. Elhangzottak versek, köszöntők, és többek között Karinthy: "Magyarázom a bizonyítványomat" című írása ... kicsit előre, hiszen a kiskönyvet csak az évzáró után vehették kézbe a tanulók.
    Majd Lavaj Árpád az intézmény igazgatója értékelte az évet, osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel, és az őszi találkozás reményében búcsúzva felhívta a fiatalok figyelmét a balesetmentes nyaralásra. A négy legkiemelkedőbb eredményt elért "eminens" ajándékkönyvet kapott, melyet kézbevéve felnőtt korában is emlékezhet iskolájára és eredményeire.
    Majd az ünnepi szavak után az osztályterembe vonultak az évet búcsúztató nebulók. Itt a szokásoktól kicsit eltérően - hiszen a bizonyítványokat az osztályfőnök szokta átadni - az iskola igazgatója nyújtotta át mindenkinek a leckekönyvet, az évben elért eredményekkel. Ezzel is hangsúlyozva, hogy az "anyaintézmény" milyen nagy gondot fordít a rétsági kihelyezett tagozatra, illetve az is szimbolizálta, hogy a nappali tagozatos középiskolások évtizedek óta a városban most először vehetik át ezen évvégi okmányt.
    Az ünnepség után Lavaj Árpádot kérdeztük:
    - Mik az első tanév tapasztalatai?
    - Egy hosszú és sok munkát tartalmazó tanév volt ez. Iskolát kellett építenünk nemcsak itt Rétságon, ahol egy osztály indult 20 év után, hanem Gyarmaton is a székhelyen. Hiszen két iskola összevonásával egy új iskola jött létre, és hát ez a kettősség bizony elég komoly feladatok elé állította nem csak az iskolát, hanem a diákokat is. Én úgy gondolom, hogy sikerült ezt az egy évet - ha nem is maradéktalanul, hibátlanul - teljesíteni, de elég nagy odafigyeléssel a diákok részéről is teljesíteni.
    - Gratulálunk az új intézményhez. A kérdés, hogy a továbbiakhoz is adott minden feltétel?
    - A kérdés jó! Először is köszönöm a gratulációt, de azt hiszem egy ember soha nem lehet megelégedve munkájával, bár egyesek szerint nem árt ha néha megelégszik az ember és lelkiekben megnyugszik. Én úgy gondolom, még nem lehetünk nyugodtak mi, hiszen az iskola nagyon kezdeti stádiumban van. Függetlenül attól, hogy most sikerült egy évet lezárnunk. Akkor lesz igazán nyugodt a lelkivilágom, ha eltelik három, négy, öt tanév és az iskola stabilan tud rögzülni a Rétságon élők, illetve a Rétság környékén élők tudatában is. Tehát nem csak fizikai rögződést, hanem emócionális és mindenféle más rögződést gondolok én itt. Ezért még sokat kell dolgozni. Megnyugodva nem lehetünk.
     Hogy mennyire adottak a feltételek a folytatáshoz ... hát itt egy kicsit pesszimistának kell lennünk, mert, azért ha jobban belegondolunk Rétság nem egy nagy település. Tehát, hogy mennyire tudjuk tartósan biztosítani azt, hogy minden tanévben tudjon indulni osztály? Ez kérdéses. Nem vagyok benne biztos, hogy a következő tanévben is tud indulni önálló osztály, hiszen a jelentkezők száma nem éri el azt -  a sajnálatosan költségvetés által meghatározott - limitet, amivel osztályt célszerű indítani. Minden a pénz körül forog jelenleg, és hát az oktatás átalakítása, a finanszírozás átalakítása bizony nagyon-nagyon komoly helyzet elé állítja nemcsak az iskolákat, hanem a fenntartóikat is. A fenntartók is jobban odafigyelnek arra, hogy mire adják a pénzt. És hát az a minumum elvárásuk, hogy azt a létszámot hozzák az osztályok, ahol legalább a működéshez szükséges teljes összeget megkapják. Ne kelljen arányosan csökkenteni. Megszűnt a régi fejkvóta rendszer. Más mutatók szerint kell a normatívát számolni. A teljesítménymutatók nem hizelgőek sem az iskolák, sem a fenntartó számára. Nagyon-nagyon nehéz dolga van az igazgatónak, aki fölvállalja azt, hogy: hát bizony én az optimális 28 fő alatt is képes vagyok osztályt indítani kilencedik évfolyamon. Mert hát ez egy nagyon nagy rizikó. Bármikor történhet lemorzsolódás, elköltözés. Olyan dolgok befolyásolhatják az iskola sorsát egy felelőtlen döntéssel, amik komoly kihatással lehetnek. Ezért kell egy igazgatónak felelősen dönteni. Nem lehet azt mondani, hogy 20 emberrel osztályt indítok, mert akkor nincsen meg a kellő anyagi támogatás, ráadásul közbejöhet az előbb említett elköltözés vagy lemorzsolódás valamilyen úton-módon, akkor bizony a finanszírozás annyira ellehetetlenedik, hogy az óraadó tanárokat nem tudnánk finaszírozni. És ennek bizony senki nem örülne.
    - Őszintén reméljük, hogy egy év múlva eredményes év zárásáról számolhatunk majd be.
    - Én is remélem, hogy eredményekről tudunk beszámolni és nem negatívumokról.
Képeink az eseményen készültek.
GiK 
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-