Tanácskozás a megváltozott munkaképességűek segítése érdekében

Már június hónapban létrejött Rétságon az a megállapodás, melynek célkitűzései között a foglalkoztatási szint növelése, a térség hátrányos helyzetének mérséklése, az életminőség javítása és a szakképzésnek a munkaerőpiac igényeihez való igazítása szerepelt. A paktum aláírói közt a kistérségi társulás, a munkaügyi központ a munkaadók, önkormányzatok és a felnőttképző intézmények szerepeltek.
     Egy megállapodásra is igaz, hogy annyit ér, amennyit a tervekből meg tudnak valósítani. A továbblépés állomásaként szervezte meg a munkaügyi központ kirendeltsége azt a tanácskozást, mely során szó esett a megváltozott munkaképességűek helyzetéről és támogatásuk lehetőségeiről. A konferencia bevezető előadását Seresné Győri Ibolya a Nógrád Megyei Munkaügyi Központ humánpolitikai osztályvezetője tartotta a rehabilitáció, a támogatások, s várható változásaik témakörében.
     A foglalkoztatási rehabilitáció célja, hogy a megvált munkaképességűek a társadalom teljes értékű tagjainak érezhessék magukat. A társadalom átalakulása folyamatában felerősödött a fogyatékos emberek esélyegyenlőségével kapcsolatos vita annak érdekében, hogy a jelenleg még inaktív embereknek is segítséget nyújthassunk foglalkoztatásuk terén. A segítségnyújtást megnehezítik a társadalmi fogadókészség hiányosságai, az érintettek munkamotivációjának és képzettségének alacsony szintje.
     Bár kétségtelen, hogy e tekintetben is sok teendő és lehetőség van Rétság térségében is, a felmérések adatai azt igazolják, hogy e tekintetben viszonylag jól áll a nógrádi határszélen fekvő kistérség. Míg Nógrád megye egészét tekintve a regisztrált álláskeresők között 6,4 százalék a megváltozott munkaképességűek aránya (az országos arány 5,6 százalék), addig a rétsági térségben ez mindössze a 2,5 százalékot tesz ki.
     A hátrányokkal küszködőkre való odafigyelésnek jó példáit szolgálják a munkaügyi kirendeltségek, hol szinte mindenütt megoldott a fizikai és az információs-kommunikációs akadálymentesítés. Kivétel ez alól a jelenlegi rétsági kirendeltség, de már itt is folyamatban van volt laktanya területén az új, s immár az ebbéli igényeknek is megfelelő irodaközpont kialakítása.
     A tanácskozás második részében létrehozták azt az irányító csoportot, mely a későbbiek során a foglalkoztatás terén jelentkező operatív feladatok ellátásában vállal szerepet. Az irányító csoport vezetőjének Mezőfi Zoltánt, Rétság város polgármesterét, a többcélú kistérségi társulás elnökét választották meg.

www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-