70 éve alakult a helyőrségi laktanya 
_

Szeptember 29. a honvédelem napja, de a rétáságiak többsége számára nagyobb jelentőséggel bír. Szeptember 30-án 70 évvel ezelőtt alakult meg a rétsági helyőrség. Ebből az alkalomból rendezett ünnepséget - több közreműködő és támogató bevonásával - a 31. Hunyadi János Harckocsizó Dandár Baráti Köre.
     Délután 5 óra körül igazi agórává kezdett alakulni a művelődési központ környéke. Mintha csak visszaléptünk volna az időbe, úgy 10 évvel ezelőtt rendezett ünnepi állománygyűlés előtt lehetett hasonló hangulattal találkozni. Régen látott díszes egyenruhákban és civilben gyülekeztek a meghívottak, családtagjaikkal együtt. Mint egy igazi érettségi találkozó; kisebb nagyobb csoportokban találtak egymásra a régi munkatársak bajtársak, ismerősök, és elevenítették fel Rétságon eltöltött katonai szolgálatuk emlékeit.
     Elsőként a laktanya bajáratánál került sor Rosengard Béla szobrászművész által alkotott emléktábla leleplezésére és megkoszorúzására, ahol Végh József helytörténész emlékezett a létesítmény történetére.
     A következő helyszín a művelődési központ színházterme volt, most is mint régen az ünnepi csapatgyűléseknek sokszor adott helyet a ház. Itt már jól látszott, hogy az ország különböző pontjairól közel 200 fő látogatott el az emlékező ünnepségre. A himnusz hangjai és egy szavalat után Jávorka János, a baráti kör elnöke köszöntötte e megjelenteket, majd Fodor László elevenítette fel az alakulat történetét. Köszöntőt mondott Lőrinc Kálmán tábornok is, aki a 60-as években parancsnoka volt a helyőrségnek, később magasabb egység vezetőjeként is kapcsolatot tartott az itteniekkel.
     Kitüntetések és emléktárgyak átadására is sor került. A Honvédelmi Miniszter parancsának felolvasása után a megszokott katonás rendben vették át elismeréseiket a parancsban említett személyek. Aranyakor kitüntető cím ezüst fokozatát Riczler József, bronz fokozatát Rácz József és Beke István vette át. Honvédelemért kitüntető cím II. fokozatát kapta Övz. Vígh Béláné és Jávorka János. III fokozatot vehetett át Benyus István és Fodor László. Török János nyugállományú törzszászlóst főtörzszászlóssá léptették elő. A Vezérkari Főnök emlékplakettjét Dabasi Attila és Havas Jenő kapta. A vezérkari főnök elsimerésben és ajándéktárgyban részesítette Varga Gyulát, Furik Tibort, Jozef Schmidt urat, Király Lászlót, Kasza Józsefet és Szabados Imrét.
     Az ünnepség kulturális műsorral folytatódott, amelyben először a Lajtorja Néptánciskola rétsági növendékei szerepeltek nagy sikerrel, majd a Honvéd Művészegyüttes adott fergeteges műsort. Közreműködött Sebők Mónika és Tarján Pál, Honvéd Együttes Népi Zenekarát Szalay Antal vezető prímás vezette.
     Noha ez esemény során rövid szünetekben tovább folytak a baráti beszélgetések, a régi ismerősök felismerése, katonatörténetek felelevenítése, de mint tudjuk erre mindig kevés az idő. Ezért a rendezők egy állofogadással segítették az est kötetlenebb részében a hangulat javítását, a kellemes és hasznos időtöltést.
      Képriportunk az esemény pillanatait eleveníti fel. A Rétsági televízió munkatársai tudósításban számolnak be az ünnepségről, melyet október 31-én tekinthetnek meg az érdeklődők.
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-