Habsburg György Rétságon

Habsburg György hazánk Európai Uniós nagykövete volt az Uniós Esték Rétságon című sorozat vendége. A Habsburg-dinasztia tagja, az utolsó magyar király, IV. Károly unokája ma az Európai Unió tekintélyes politikusa, szakértője. Több jeles közéleti szerepvállalása mellett 2004-ben a Magyar Vöröskereszt elnökévé is választották.
    A "fejedelmi vendég" - ahogyan őt az egyik megyei lap megtisztelte -, nem a királyi család  történetével foglalkozott, hanem Európa jövőjével, illetve országunk Unióba való belépésének érdekében végzett munkájával.
     Bevezető előadásából kiderült, hogy több mint egy évtizede települt Magyarországra, és azóta is itt él családjával. Valóban több elfoglaltsága mellett 1998-ban az akkori Külügyminisztérium felkérésére vállalta hazánk Európai Uniós nagyköveti tisztének betöltését. Mindehhez az volt a fő kikötése, hogy ebbéli feladatait pártoktól függetlenül, és dijazás nélkül végezhesse. E feltételeket a Külügyminisztérium elfogadta.
    Az élvezetes előadást közel másfél órában a jelenlévő szépszámú érdeklődőtől érkező kérdés követte, amelyekre a vendég alaposan, nagy felkészültségről tanúságot tevő választ adott. A kényes kérdések elől sem tért ki, pedig ilyeneket is bőven kapott. Több más mellett szó volt az Unió alkotmányának preambulumából kimaradt dekralációról a kereszténység kiemeléséről, Törökország csatlakozásának uniós vonatkozásáról, az erős Euro gazdasági vonatkozásairól.
     A szünni nem akaró kérdéseknek a gyorsan múló idő egyre inkább gátat szabott, bár a vendég minden kérdezőjét megtisztelte alapos, nagy tájékozottságról tanuságot tévő válaszával. Kiemelte személyes vonzódását is országunkhoz, amiért fontosnak tartotta hogy itt telepedjen le és itt éljen. Úgy látja Magyarország jó feltételekkel kapcsolódott az Unióhoz, és igen jó lehetőségei vannak a nemzetek összefogásával létrejött Európában a fejlődésre. 
     Képes összefoglalónk felidézi az est hangulatát.
A sorozat előző előadója Kupa Mihály volt >>>
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-