Újévköszöntő a városházán

2005. január 12-én a Városháza disztermébe újévköszöntőre hivta Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mindazokat, akik sokat tettek a város előző években kitűzött céljainak megvalósításában. Az eseményt jelenlétével megtisztelte Balla Mihály és Urbán Árpád országgyűlési képviselő, és Gresina István Rétság város és Nógrád megye díszpolgára. 
     Az érkező vendégeket egy vetítettképes összeállitás fogadta, amelyen epizódok villantak fel a város 2004 évi eseményeiből. A bensőséges ünnepségen az  Konczili Edit énekes előadóművész, Lejtényi Ágnes zongoraművész Bella Péter tekerőlantos népművész művészi produkciója emelte a rendezvény színvonalát. Mindannyian az Adrianus Színpad tagjai, amelyet a Falvak Kultúrájáért Alapítvány hozott létre. Ugyanaz a szervezet amely életre hívta a Magyar Kultúra Lovagja kitüntető címet.
     A Girasek Károly - aki a képviselő-testület megbizásából az est előkészítője és műsorvezetője afféle ceremóniamestere volt -, bevezetőjében elmondta: "A városért mindig tenni kész emberek szűkebb csoportját tudtuk meghívni, mert jól tudom, minden rétsági polgár fontosnak tartja településünk fejlődését, és közülök nagyon sokan tesznek is azért hogy a számunkra otthont jelentő helység jövője szebb és jobb legyen. Öröm, hogy sokan vannak, de fájdalom, hogy mindannyiukat nem tudjuk megkülönböztetett tisztelettel itt és most üdvözölni. Röviden tájékoztatom Önöket, hogy a képviselő-testület a mai ünnepség méltó előkészítésére egy bizottságot hozott létre, akinek - valljuk be - legnehezebb feladata a meghívadók névsorának összeállítása volt. Nem személyekben gondolkodtunk, hanem meghatároztuk azokat a csoportokat, akik e szűk falak biztosította lehetőség mellett meghívhatunk. Az önkormányzat - mint házigazda - mellett a bizottságok külső tagjai után azon személyek invitálását tartottuk fontosnak, akik a várostól korábbi kiemelkedő tevékenységükért valamilyen kitüntetésben részesültek. Örömünkre szolgált, hogy a Diszpolgári cím, a Pro urbe, a Vállalkozók a városért és a Város szolgálatáért díjat kiemelkedő városépítő munkájukért az elmúlt évek alatt sokan megkapták. De természetesnek tartottuk, hogy az egyházak képviselőit, a civil szervezetek, a sportegyesületek, a kisebbségi önkormányzatok vezetőit is vendégeink körében üdvözölhessük. Meghívtuk továbbá azon községek vezetőit, intézmények, cégek, vállalkozások képviselőit, akikkel az önkormányzat – feladatainak ellátása érdekében – szerződésben rögzített munkakapcsolatban áll, legyen az szolgáltatás, vagy támogatás."
    A bevezetőben rövid értékelés is elhangzott: "Sikeresnek mondhatom Rétság előző esztendejét, hiszen befejeződött az "évszázad beruházása" ahogyan azt a sajtó több helyütt idézte. Településünk csatornarendszere immár az egész várost kiszolgálja. A kivitelezés - nyugodtan mondhatjuk - zavarmentesen, mindenki megelégedésére zajlott, mindemellett a gazdálkodás pénzügyi egyensúlya sem szenvedett csorbát. Ezzel lakóhelyünk közművek tekintetében összkomfortossá vált. Eredménynek tekinthetjük, hogy a testület döntésének értelmében a volt honvédségi területekből a városhoz mindig is kötődő részeket sikerült megvásárolni, és ezzel a fejlődés lehetőségét biztosítani. Közelebb kerültünk a lakóterület kialakítására tervezett földrész megszerzéséhez is. Tapasztalatom szerint az itt élők mindezt üdvözlik, és magam részéről eredménynek tekintem, hogy a város megosztottsága - úgy tűnik - oldódni látszik a közösen elért célok megvalósulásával."
    Mezőfi Zoltán polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy sokkal több meghivottat szeretne itt köszönteni. Kérte a jelenlévőket újévi jókivánságait adják at mindenkinek, akik most nincsenek itt. Kiemelte: a város előző időszakban jelentős feladatokat oldott meg, de még számos tennivaló maradt a következő, előttünk álló esztendőre. Három értéket emelt ki:  Egészség, mely nélkül nincs élet - család, mely nélkül nincs jövő - összefogás, amely nélkül nincs fejlesztés. Újévi köszöntőjét egy jobb világ és egy élhető célokért tevékenykedő Rétság jegyében tette meg. Minden résztvevőnek megköszönte eddigi tevékenységét.
     Képriportunk az eseményről villant fel részleteket.
GiK


www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-