Botrányos diszkrimináció a sporttámogatások megállapításánál


A képviselő-testület munkaterve szerint tárgyalta a sportegyesületek önkormányzati támogatása című napirendet. A téma napirendi előkészítése - még pontosabban előkészítetlensége -, és a megállapított támogatási arányok joggal váltottak ki felháborodást sok sportolóból, és a város sportszerető közönségéből.
     A bajok első oka már a pályázati kiírásnál kezdődött. Ugyanis a korábbi gyakorlattól eltérően nem kötötték ki pályázati feltételként, hogy a pályázó sportegyesületnek bejegyzett jogi személyiséggel rendelkező szervezetnek kell lenni. Ez persze lehet nemes szándék is, ha valóban sokkal több sportolót, ilyen csoportot akarnak támogatásban részesíteni. Csakhogy míg a korábbiakban lehetett tudni, kik a bejegyezett egyesületek, most ez nem ismerhető, hogy bejegyzés nélkül kik, milyen sporttal öregbítik a város hírnevét. Ahhoz tehát, hogy pártatlanul és jogszerűen lehessen pályáztatni, magát a pályázatot a legnagyobb nyilvánosság előtt kellett volna közzétenni, hogy aki a feltételeknek meg tud felelni, pályázhasson. (Hangadó, városi honlap, hirdetőtábla.) Nem ez történt! A szokásos egyesületek mellett - ki tudja milyen válogatás alapján - néhány eddig nem jogosult, és a városban ismert sprortevékenységet nem is folytató csoport kapott a felhívásból, mások akiknek aktív sporttevékenységéről tudunk nem. Ilyen módon például nem pályázhatott a Thai Box egyesület, lovasport csoportok, a több csoportot is kitevő technikai sportok művelői, a teniszesekről, a kerékpárosokról, és még sok-sok hoby sportoló csoportról, sikeres egyéni sportolókról nem is beszélve. Érdekes, hogy pl. egyik nem hivatalos labdarúgó csapat kapott támogatást, a tehetséges fiatalokból álló és versenyeken rendszeresen eredményesen szereplő AdyGrund pedig a felhívásról sem értesülhetett. Ez megengedhetetlen!
     A következő botránykő, hogy a pályázatban meghatároztak benyújtási határidőt. Erre az időre 6 csoport nyújtotta be a pályázatát, ezek anyaga kiosztásra került a képviselők részére, és honlapunkon is olvasható. (Érdekes, hogy a "hivatalos" honlapon, még felsorolásszerűen sem!) Az elbírálásba időközben határidő után bekerültek olyan szereplők, akik minden valószínűség szerint késve adtak be igényt. Az előbb említett kihagyott kör továbbra sem pályázhatott.
     Az újabb érthetetlen dolog, hogy - habár az előterjesztés elkészítésérért a MOS bizotság elnöke volt felelős, ez szerepel is a testület munkatevében - előterjesztést nem készítette el, nem nyújtotta be a testületnek. Ilyenformán nem volt miről tárgyalni sem. Ezt legfőképp a megelőző bizottsági ülés éjfélig tartó kiúttalan vitája mutatja. A szabályok szerint nem a levegőbe kell beszélni és mindenféle átgondolatlan érvet előhozni, hanem az előterjesztésben felvázolt - szakmailag megalapozott - alternatívák között dönteni.
     Az előterjesztés - ami korábban mindig volt - tartalmazhatta volna a feltételeket, a beérkezett pályázatok felsorolását, összeg igényét, megfelelőségét. És legfőképpen az előterjesztőnek ki kellett volna dolgozni valamilyen pontozási vagy normarendszert, aminek segítségével a személyes indulatoktól függetlenül igazságosan lehetett volna dönteni. Ilyen szempontrendszer nem volt. Arra a kérdésre sem kaptak választ a képviselők, hogy a bizottság elnöke végül mégis milyen szempontokat preferálva tesz javaslatot. Pontsoabban a bizottsági ülésen a harmadszorra is megválaszolatlan képviselői kérdésre egy képviselőasszony szabatosan úgy fogalmazott: CSAK!
     A bizottsági "vita" alapján került a testület elé egy javaslat, amit a bizottság elnöke olvasott fel.
     De ne siessünk annyira a dolgok elé. Mostanság sorra azt hangoztatta a képviselő-testület együttesen és tagjai külön-külön, hogy mennyire kell takarékoskodni, és minden pénzt meg kell fogni. Erre fel a pénzügyi bizottsági ülésen elhangzott egy javaslat, hogy akár a hiány növelése címén is emelje fel a város a sportcélú keretét a költségvetésben tervezett 3,2 millió forintról 5,5 millió forintra. Jóó! Mondjuk, hogy jó, mert minden jelentős sportevékenységet folytató egyesület reménykedhetett, hogy legalább az inflációval, a megnövekedett feladatokkal több tamogatást kap, mint előző évben.
     Nem így történt. Voltak olyan pályázók - határidő után - akik noha a városban eddig semilyen ismert tevékenységet nem folytattak, szinte a teljes igényüket megkapták, mások akiket ismerünk a tevékenység helyesen mérlegelhető arányához képest túlfinanszírozottak. Dehogy sajnálnám én a pénzt a sporttól, ha azt valamilyen igazságos elv szerint lehetne elosztani, és eszem ágában sincs meggyőzni azokat, akik most akár 200 százalékkal is többet kaptak mint előző évben, hogy nem érdemlik meg. De megérdemlik! De ha ez az arány alakult ki, akkor mindenki más kerüljön hasonló elbírálás alá.
     Nem került! A város legjelentősebb sportegyesülete, a Rétság Városi Sportegyesület semmiféle emelést nem kapott, csupán az előző évi szintet tartotta a testület méltó támogatásnak a jelentős sportsikereket elért egyesületnek. Sőt azt így tulajdonképpen teljesíthetetlen feltételekhez kötötte, mert arra kötelezné a szervezetet, hogy tagjai - személyes adatok védelméről szóló törvényben meghatározott - adatait adja át a MOS Bizottság elnökének. Ez egyértelműen jogsértő követelés, és nem teljesíthető. Ezt is utólag, mert a kiírásban nyoma sem volt ilyen kitételnek, a létszámadatok pedig meg lettek adva.
     Van itt még egy érdekes pénzügyi manőver, aminek nem tudni az okát. Miközben az általános iskola költségvetését is igyekezett a testület - látszólag - költségracionalizálni, bár az jelentősen nem változott az előző évihez képest, most plusz juttatásban részesíti diáksport címén. Ez is szép dolog, csak nem a sportcélú keretből kellene fedezni, hanem az erre eredetileg is megtervezett költségvetésben biztosítani az összeget. Erre minden évben, így az idén is volt költségvetésen belül keret. Ugyancsak nem bánnám, ha az iskola akár milliókkal kapna többet, ha lenne miből, ha annak célja arányai, és fedezete minden adófizető részére átlátható.
     De lépjünk túl ezen is. Nem vagyok e focisoviniszta, de mérlegelek, összehasonlítok. A reális működéshez 3,2 millió forintot kértek. Nem kaptak! Mindenki más annyit kapott, amennyit kért, még akkor is, ha az számítási hibából adódóan jött ki annyira, és akkor is, ha a - városi közösségi célokat nem szolgáló - hobysport minden költségét a várossal fizettették meg.
     A város legnagyobb múlttal rendelkező sikeres egyesülete az RVSE. Egyetlen szervezetben 7-8 csapatot versenyeztet. Ha ezekkel külön külön pályázott volna, biztosan több esélye lett volna, ha az elbírálás eleve nem diszkriminatív. Az együttes az előző évben 2 millió forintot kapott, ami a teljes működésnek csak 30%-a. Saját tagdíjak, egyéb bevételek mellett rengeteg társadalmi munkát fordítottak a város tulajdonát képező sportöltöző felújítására. De a lényeg nem ez, hanem, hogy megnyerték a bajnokságot, és az eddigi Megye II helyett, városhoz méltó Megye I-es csapata lehetett Rétságnak a sporttörténelemben először! A magasabb osztályban indulás magasabb nevezési és bíródíjak mellett, távolabbra utazás nagyobb költségén túl, több csapat "üzemeltetését" és szigorúbb pályafeltételeket ír elő. A korábbi 4 csapat helyett, most A Megye I mellett ifi és utánpótlás csapatot kell működtetni, és a megye III-as járási csapaton túl a gyermekeknek is lehetőséget kell biztosítani. (Összesen 8 labdarúgó együtteset) Tehát legalább kétszer akkora tevékenységet kell finaszírozni. És azt sem szabad elfelejteni, hogy az RVSE egy egész intézményt üzemeltet, hiszen a pályát öltözőt minden költségével együtt ő köteles működtetni. Még akkor is, ha azon más közcélú rendezvények is megrendezésre kerülnek. (Az is megtehető lenne, hogy a pályát üzemeltetné a város, mint pl Berkenye a sajátját, és az egyesület ezen felül kap pénzt a működéshez. Jelenleg gyakorlatilag a támogatás több mint fele üzemeltetésre megy el, sportra, nevezésre, utazásra, stb. talán egymillió sem marad.)
     Ha nincs pénz akkor a magasabb osztályt nem lehet fenntartani. A képviselői többség úgy döntött hogy ez nem is kell! A tavalyi szintű támogatás, esetleg a tavalyi szintű nevezésre lenne elég, vagy az infláció miatt arra sem. A város által választott képviselők döntöttek. Nem kell Rétságnak színvonalas labdarúgó együttes! Mert támogatás nélkül - ezt mindenki tudja -, nem működtethető a megye I-es szint. Még a kért összeggel sem, mert - szétnézve az interneten - egyetlen olyan megye I-es csapatot sem találtam, amit városa, működtetője legalább 5 millió forinttal nem támogat évente. Az RVSE szerény volt. Ismerve a város anyagi gondjait, kevesebbet kért, annyit sem kapott. A döntés megdöbbentő, diszkriminatív, és elfogadhatatlan. 
     Főként azért, mert feltehetően nem a sport iránti elkötelezettség, és a közel 150 sportoló lehetőségeinek biztosítása vezéretle, hanem az, hogy a döntést megszavazó többségnek nem szimpatikus az egyesület vezetői közül néhány ember. Nem sportteljesítménye miatt nem szimpatikus, csupán azért, mert nem azonos nézeteket vallanak a helyi politika állásáról.
     Objektív mércét alkalmazva, elkerülhető lett volna a méltánytalanság. Maga a pályázati kiírás is tartalmaz szempontokat, amit az adandó első pillanatban figyelmen kívül hagytak. Mert pl. az elért eredményre hivatkoznak a kiírók, de akik semilyen eredményt el nem értek eddig a város szineiben, azok egy főre több támogatást kaptak, mint akik több évtizede kiterjedt és eredményes tevékenységet folytattak. Lehetett volna egy norma. Mondjuk 1000 Ft. Nem több 1000! Minden sportoló, minden versenyeseményen való részvételéért. Számoljunk! A labdarúgók közel 80 fővel játszanak legalább 40 héten keresztül. (És ha neveztek kötelező kiállni!) Ezt lehetne kiegészíteni ha pályát üzelemtet, vagy egyéb kötelezettségei vannak, és lehet csökkenteni a természetben adott - edzőterem stb - juttatással. Ilyen egyszerű. 
     Egy régi görög mondás szerint szemilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe akar menni. Nem tudják! Sport ügyben legalábbis biztosan nem. Mert hogy nem a helyi sport értékeit akarták növelni, az biztos. Hiszen ez a támogatási rendszer a többi sportágra is visszaüt, de ezt már nincs mód kifejteni.
     A további gondolatok helyett és minden újabb kommetár nélkül álljon itt a lista a 2007 évi sporttámogatásokról:

Rétsági Árpád Egylet 
1.200.000 Ft
Öregfiúk labdarúgó csapat
200.000 Ft
Motoros sport 
100.000 Ft
Rétság Városi Sportegyesület
2.000.000 Ft.
Rétsági Judo Club
500.000 Ft
Főnix Asztalitenisz Szakosztály
500.000 Ft
Szondi Paint Ball Egyesület
100.000 Ft
Extrém Légisport Egyesület
100.000 Ft
Általános Iskola sporttevékenységre 
800.000 Ft
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-