Változások a gépjárműadó fizetésével kapcsolatban


2007. január 1. napjától megváltozott a gépjárműadó fizetéséne rendszer. Ezentúl a régebben súlyadónak elkeresztelt fogalom a személygépkocsik esetében végleg feledésbe merül, mert nem a jármű súlya, hanem a motor teljesítménye lesz meghatározó az adómérték megállapításban. Alábbiakban néhány fontos információt ismertetünk e témában.

A gépjárműadót annak a személynek  kell fizetnie aki/mely a járműnyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. 
     Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű után  az adót annak kell megfizetnie  aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a járműnyilvántartásban  szerepel. 
Amennyiben a gépjármű  tulajdonjogában bekövetkezett változást az eladó lekésőbb  az eladás évének végéig  az okmányirodának bejelenti, akkor a következő év első napjától nem minősül adózónak, függetlenül attól hogy a járműnyilvántartás még mindig őt tartalmazza tulajdonosként. 
    Fontos információ, hogy gépjármű eladása esetén az eladás tényét az eladónak is be kell jelenteni az okmányirodába, mert a jogszabály értelmében ha az eladás tényét sem a vevő, sem az eladó nem jelenti be, akkor az eladás  bejelentése évének utolsó napjáig az eladónak kell az adót megfizetnie. 
    Jelentős változás  történt a gépjárműadóhoz kapcsolódó mentességekben, kedvezményekben, valamint az adó alapjában és mértében is.
    Csak a súlyos mozgáskorlátozott személy tulajdonában lévő, valamint a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállító, vele közös háztartásban élő szülője tulajdonában lévő egy darab, 100 kilowatt teljesítményt el nem érő személygépkocsi mentes az adó alól. 
     Adókedvezmény  autóbuszt, tehergépjárművet, valamint nyergesvontatót  illet meg a jogszabályban meghatározott mértékben. 
     Az adó alapja személyszállító gépjármű - ide nem értve az autóbuszt - hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. 
     Az adó alapja az utóbusz, a nyergesvontató, a lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya).
     Az adó alapja a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50 %-ával.

Az adó mértéke-  személyszállító gépjármű esetén -  az adóalap után a gépjármű

  • gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 300Ft/kilowatt,
  • gyártási évet követő 4-7 naptári évben 260 Ft/kilowatt, 
  • gyártási évet követő 8-11 naptári évben 200 Ft/kilowatt,
  • gyártási évet követő 12-15 naptári évben 160 Ft/kilowatt,
  • gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 120 Ft/kilowatt. 
Az adó mértéke autóbusz, nyergesvontató, lakópótkocsi, valamint tehergépjármű esetén 
  • az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 1200 Ft.
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-