HIRDETMÉNY

A Magyar Köztársaság Elnöke
ORSZÁGOS ÜGYDÖNTŐ NÉPSZAVAZÁST 
TŰZÖTT KI. 

A népszavazásra feltett kérdések:

  • Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészségügyi közszolgáltató intézmények, kórházak maradjanak állami, önkormányzati tulajdonban, azért az Országgyűlés semmisítse meg az ezzel ellentétes törvényt.

  •  
  • Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy kedvezményes honosítással - kérelemre - magyar állampolgárságot kapjon az a magát magyar nemzetiségűnek valló, nem magyarországon lakó, nem magyar állampolgár, aki a magyar nemzetiségét a 2001. évi LXII. törvény 19. §-a szerinti "Magyar igazolvánnyal", vagy a megalkotandó törvényben meghatározott egyéb módon igazolja?
A szavazás napja:
2004. december 5. vasárnap
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről
2004. november 6-ig
kapnak értesítést.

A névjegyzék
2004. november 6-tól 13-ig
tekinthető meg a Polgármesteri Hivatalban.
A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat.
A szavazás napján lekóhelyétől távol, de Magyarországon tartózkodó választópolgár belföldön igazolással szavazhat. Igazolást a lakóhely szerinti jegyzőtől lehet kérni személyesen, vagy meghatalmazott útján, legkésőbb
2004. december 3-ig.
Igazolás ajánlott levélben is kérhető úgy, hogy a kérelem legkésőbb
2004. november 30-ig
megérkezzen a jegyzőhöz.

Külföldön a magyar nagykövetségeken lehet szavazni. 
A képviseleti névjegyzékbe való felvételt személyesen vagy meghatalmazott útján írásban legkésőbb
2004. november 19-ig
a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől lehet kérni. Az ajánlott levélben küldött kérelemnek szintén
2004. november 19-ig
meg kell érkeznie
Részletes tájékoztatásért forduljon a Polgármesteri Hivatalban a Választási Irodához

www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-