HANGADÓ
2005. SZEPTEMBER ..

Balatonszárszón jártak
a Hunyadi János Nyugállományúak Klubja tagjai

A klub az éves tervének megfelelően a pályázaton nyert támogatásból 2005 07. 30-án végrehajtotta a betervezett kirándulását. József Attila kiváló, nagy magyar költőnk születésének 100. évfordulója balatonszárszói megünneplése felejthetetlen élményt nyújtott részünkre.
     A klub elnöke utazás közben az autóbuszon ismertette József Attila életét és munkásságát, Balatonszárszón csak az emlékműveket kellett megtekinteni.
     Ismertetőjében kiemelte: Budapesten született 1905-ben. Rendkívül nehéz gyermekkora volt. Attila 3 éves volt, amikor apjuk elhagyta a családját. Két nővére volt, de tőle jóval idősebbek.
     Többször nevelőszülőkhöz került, az édesanyja egyedül nem tudta ellátni a családot. Középiskoláit Makón végezte. Felsőbb iskoláit több helyen. Francia-magyar szakra iratkozott, de azt is külföldön, Bécsben és Franciaországban. Ezen időszak alatt több pártnak is tagja lett, főleg a baloldali radikális pártnak. A pártokból hamar kilépett és a költészetnek élt.
     Munkásságára erősen rányomta bélyegét a betegsége, és a reménytelen szerelmek. A költészetéből nehezen tudott megélni, gyakran nyomorgott.
A költő munkásságának korszakai 1922-1928-ig: Jellemző versei: Szépség koldusa, Nem én kiáltok, Nincsen anyám, se apám. Második korszaka 1928-1934-ig: Jellemző versei: Márta szerelmes versei, Döntsd a tőkét ne siránkozz, Külvárosi éj. Harmadik költői korszaka 1934-1937-ig: Jellemző borongós versei: Medvetánc, Nagyon fáj
     Az 1933-34 években megjelentek az anyai versei, de foglalkozott tájversekkel, népies költeményekkel, agitatív, politikai versekkel. Illúziómentes felnőttséggel vállalta saját betegségét is. Kései verseiben ennek tragikuma szólal meg.
     Balatonszárszón megtekintésre került a Horváth Panzióból kialakított József Attila Emlékmúzeum, amely hűen tükrözte az elmondottakat. Nagyon szép látvány volt a Balaton parton elhelyezett baleset emlékmű, amely monumentális emlék, és szép alkotás.
     Végezetül megkoszorúztuk, és leróttuk tiszteletünket az öreg temetőben József Attila első sírhelyénél.
     A kiránduláson tett idegenvezetést nagy tisztelettel megköszöntük Dr. Szájbely Ernő főorvos úrnak, aki a szabadság idejét töltötte Balatonszemesen.
     Köszönet azoknak a képviselőknek, akik az általuk létrehozott ún. képviselői keretből anyagilag is hozzájárultak a betervezett feladataink végrehajtásához.

         Riczler József Klub elnök
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-