A Nógrádi Mecénás Alapítvány 2007. évi  pályázati felhívása
A Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlése által alapított
A Nógrádi Mecénás Alapítvány

2007. évi pályázati felhívása

A Nógrádi Mecénás Alapítvány Kuratóriuma
2007. évben az alábbi témakörökben hirdet pályázatot:

1./ Elsőkötetes Nógrád megyei alkotók szépirodalmi kötetei megjelenésének támogatása.

2./ Nógrád megyei természettudományos ismeretterjesztő kiadványok megjelenésének támogatása.

A támogatásokra mindkét esetben a kötetek lektorált kéziratával, és a majdani kiadó megjelentetésre vonatkozó szándéknyilatkozatával lehet pályázni.


3./ Képzőművészeti alkotói támogatás.

A támogatásra Nógrád megyei (megyénkben élő és/vagy alkotó) képzőművészek konkrét tervvel, dokumentációval alátámasztott, a pályázati határidőig még meg nem valósult alkotói elképzeléssel pályázhatnak.


4./ Iskolagalériákban, önkormányzati közművelődési intézményekben és civil szervezetek által fenntartott közművelődést szolgáló terekben képző-, ipar- és fotóművészeti kiállítások rendezésének támogatása.

Pályázni éves kiállítási programtervvel a kiállítások megrendezésének konkrét költségeire lehet.


A kuratórium minden esetben a megvalósulás dologi költségeihez járul hozzá.

A pályázatok beadási határideje:  2007. május 31.

Pályázni PÁLYÁZATI ADATLAP és PÁLYÁZATI KÖLTSÉGVETÉS lapjainak kitöltésével, (letölthetők a nograd.hu honlapon) maximum két A/4 oldal terjedelmű bemutatkozást is tartalmazó PROGRAMLEÍRÁS-sal és az egyes témaköröknél megjelölt mellékletekkel együtt kell.
A teljes pályázati anyagot postán és (kiadói szándéknyilatkozatok és rajzok kivételével) elektronikus levélben (WORD dokumentum mellékletként) is be kell nyújtani.

Postacím: Nógrádi Mecénás Alapítvány Kuratóriuma, 
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Elektronikus levélcím:  mecenas@nograd.hu

Nem fogadjuk el azok pályázatát, akik az előző évi támogatás felhasználásakor nem teljesítették a szerződés feltételeit.
A döntésről minden pályázó értesítést kap. A támogatásban részesülőkkel a kuratórium szerződést köt.

Cím: Nógrádi Mecénás Alapítvány  3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36. 
Egyéb felvilágosítás a 06-30/468-48-83 telefonon
 

                                                                Nógrádi Mecénás Alapítvány Kuratóriuma

A pályázati űrlap innen letölthető >>>
Nógrád Megyei Önkormányzat honlapja >>>

www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-