Városi Gyámhivatal - Rétság

ARCHÍVUM - A Gyámhivatal 2013 január 1-től a Kormányhivatal Járási Hivatalában működik. 2651 Rétság, Rákóczi út 20.

A Járási Hivatal elérhetőségei >>>


ARACHÍVUM
Működési helye:  Polgármesteri Hivatal 41-42-43-as számú irodák az emeleten
Ügyfélfogadás: Hétfőn és szerdán: 8-16 óráig Pénteken:  8-12 óráig
 
Illetékességi területe: Ügyintéző:
1. Alsópetény, Bánk, Berkenye, Borsosberény, Hont, Pusztaberki Szátok, Szendehely, Tereske Keresztes Zsuzsanna
2. Diósjenő, Keszeg, Nézsa, Nógrád, Nógrádsáp, Nőtincs, Felsőpetény, Ősagárd, Tolmács Erdélyi Mária
3. Horpács, Kétbodony, Kisecset, Legénd, Nagyoroszi, Rétság Romhány, Szente  Partos Gábor

A Városi Gyámhivatalok az 1997. évi XXXI. tv. alapján szerveződtek az alábbi főbb ügycsoportokban meghatározott hatósági feladatok ellátására

I. A gyermekek védelme érdekében
Ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálata, átmeneti, ill. tartós nevelésbe vétel és a nevelésbe vétel megszüntetése, örökbefogadhatóvá nyilvánítás, utógondozás, utógondozói ellátás elrendelése.
II.  Pénzbeli támogatások köréből:
  • otthonteremtési támogatás (csak az átmeneti vagy tartós neveléből kikerült fiatal részére)
  • gyermektartásdíj megelőlegezése (Bírósági ítélet alapján a jogosult kérheti, amennyiben a bírósági végrehajtás legalább 6 havi behajthatatlanságot igazol. A kérelem benyújtásához a tájékoztató 1.. és 2. számú mellékletében megtalálható nyomtatvány nyújt segítséget.)
III.   A gyermek családi jogállásának rendezési ügye
Pl: teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat (3. sz. melléklet) apasági perekben közreműködés stb.
IV. Örökbefogadási ügyekben
a Nógrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal (Salgótarján, Ruhagyári u. 9.) együttműködve segítjük elő, hogy  a szülő nélkül maradt gyermek családban nevelkedhessen.
V.  Hivatalból indított perekben
a gyámhivatal a gyermek, illetve a gondnokság alá helyezett vagy helyezendő személy érdekében jár el.
VI. Kapcsolattartási ügyek
A bíróság által jogerősen szabályozott kapcsolattartást 2 éven belül csak a bíróság változtathatja meg. Ez idő alatt a gyámhivatal csak a végrehajtásban közreműködhet.
A gyámhivatal kérelemre szabályozhatja a kapcsolattartást bírósági ítélet hiányában, illetve a két év eltelte után.
VII. Gyámság, gondnokság ügyében:
gyám és gondnok kirendelése, felmentése (szükség esetén elmozdítása), felügyelete, működésének irányítása, a vagyonkezelő elszámoltatása.
VIII. Vagyoni ügyek
A gyámhivatal nyilvántartást vezet a vagyonos kiskorúakról és gondnokoltakról.
A vagyont érintő törvényes képviselői jognyilatkozatokhoz a gyámhivatal jóváhagyása szükséges.
IX. Kiskorú házssságkötése
    A 16. életévét betöltött kiskorú  házasságkötés engedélyezési kérelmet nyújthat be a gyámhivatalhoz, amelyhez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolnia:
  • a házasulandók házasság előtti tanácsadáson való részvételének igazolása (Balassagyarmati kórház);
  • háziorvosi igazolás a házasságra való alkalmasságról (a kiskorút érintően);
  • házasulandó felek jövedelemigazolása.
A gyámhivatali eljárás llletékmentes. 
A tv. Által meghatározott egyes ügyekben (pl.: örökbefogadás, meghatározott értéket meghaladó vagyoni ügyek) az eljárás költségeit részben vagy egészben az ügyfél viseli.
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-